Skip to main content

Saeimā pieņemts 2011.gada valsts budžeta likums

Pirmdien, 21. decembrī Saeima galīgajā lasījumā akceptēja likumu par valsts budžetu 2011. gadam. Likums paredz 4,2 miljardus latu lielus valsts budžeta ieņēmumus, 4,8 miljardus latu lielus izdevumus un 0,5 miljardu latu deficītu, kas ir 4,5% no iekšzemes kopprodukta (pēc naudas plūsmas metodoloģijas).

Finanšu ministrs Andris Vilks uzsver:
„Esmu gandarīts, ka Saeima ir izrādījusi politisko atbildību, pieņemot nākamā gada valsts budžeta likumu jau šajā gadā, lai 2011.gadu mēs sāktu jau ar spēkā esošu valsts budžetu. Nākamā gada budžets ir vērsts uz ekonomikas stabilizāciju, lai nodrošinātu būtiskākos priekšnosacījumus mūsu valsts tautsaimniecības atveseļošanai. Jāuzsver, ka ceturtā daļa no šī budžeta ir attīstības daļa – nākamā gada valsts budžetā 1,17 miljardi latu ir paredzēti Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu un projektu īstenošanai. Tas ir vēsturiski lielākais līdz šim valsts budžeta izdevumos iekļautais attīstības izdevumu apjoms. Šis finansējums ir jāizmanto maksimāli efektīvi kā papildu resurss valsts ekonomiskās attīstības un izaugsmes veicināšanai.”

2011. gadam plānotie konsolidētā kopbudžeta (valsts budžets un pašvaldību budžeti) kopējie ieņēmumi ir 5,1 miljards latu, izdevumi – 5,7 miljardi latu, deficīts pēc EKS 95 metodoloģijas – 5,4% no IKP. Kā zināms, lai ievērotu fiskālos mērķus, 2011. gada budžetā veikti fiskālās konsolidācijas pasākumi 292 miljonu latu apmērā.

Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2011. – 2013. gadam paredz, ka 2010. gadā Latvijā vēl būs neliels ekonomikas kritums 0,4% apmērā. Tiek prognozēts, ka 2011. gadā Latvijas tautsaimniecība pieaugs par 3,3%, 2012. gadā – par 4%, bet 2013. gadā – par 3,9%. Inflācijas prognoze 2011. gadam – gada laikā (decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri) patēriņa cenas pieaugs par 1%, savukārt, salīdzinot 2011. gada vidējo cenu līmeni ar 2010. gada vidējo cenu līmeni, patēriņa cenas pieaugs par 1,1%.

Līdz ar 2011. gada budžetu Saeimā akceptēti arī pavadošie likumi, no kuriem būtiskākie ir nodokļu jomā – grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli paredz no 21% uz 22% palielināt PVN pamatlikmi un no 10% uz 12% palielināt samazināto likmi; grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz no 26% uz 25% samazināt IIN likmi (paredzēts, ka nākamgad IIN sadales proporcija starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem būs 18% un 82%, kā arī tiks palielināts neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādībā esošu personu); grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli paredz piešķirt UIN atlaides lielajiem investīciju projektiem; grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli paredz palielināt nodokli mājokļiem; grozījumi likumā par akcīzes nodokli paredz piemērot vispārējo likmi degvielai ar 5% biodegvielas piejaukumu un palielināt akcīzi bezalkoholiskajiem dzērieniem; grozījumi likumā par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredz par 2% palielināt darba ņēmēja sociālās iemaksas; kā akceptēti divi jauni likumi – par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli un par finanšu stabilitātes nodevu.


Informāciju sagatavoja:
Baiba Melnace
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu