Skip to main content

Saeimas atbalsts varas dalīšanai pašvaldībās veicinās to rīcībspēju

Saeimas lēmums likumā nodalīt pašvaldību lēmējvaru no izpildvaras ir ievērojams panākums, kas veicinās pašvaldību rīcībspēju un motivēs novadu deputātus uz attīstību vērstai konkurencei, gandarījumu par parlamenta atbalstu partijas VIENOTĪBA rosinātajiem grozījumiem likumā „Par pašvaldībām” pauž partijas Saeimas frakcijas deputāti.

VIENOTĪBAS rosinātie grozījumi, kuru mērķis ir nostiprināt labas pārvaldības principu Latvijas novados, mazinot iespējamas interešu konflikta situācijas un paverot iespēju plašākam pašvaldības iedzīvotāju lokam iesaistīties tās pārvaldē, ir viens no instrumentiem novadu attīstības un iniciatīvas veicināšanai. Pēc pieņemtajiem grozījumiem deputātiem būs lielāka motivācija strādāt ar iedzīvotājiem, izprast un pārstāvēt to intereses un plašākā mērogā veidot savu pašvaldības attīstības redzējumu.

„Pašvaldības nedrīkst būt paplašinātu ģimeņu, radu pulka vai piejaucētu lojālistu pārvaldītas institūcijas. Līdzšinējā situācija, kad tautas ievēlēti deputāti vienlaikus strādā un pieņem izšķirošus lēmumus pašvaldības izpildvarā, deva iespējas ar amatiem pirkt un tirgot lojalitāti,” uzsver VIENOTĪBAS Saeimas deputāte Lolita Čigāne.

„Pašvaldības deputātam jābūt tādam, kas spēj konkrētas problēmas redzēt plašākā, novada attīstības kontekstā. VIENOTĪBA jau 2012. gada sākumā to nosauca par pašvaldības deputātu “profesionalizāciju”, kas piedāvātu atteikšanos no principa, ka deputāts savus pienākumus veic no darba brīvajā laikā, konkretizētu deputātu atbildību un līdzdalību domes darbā un dotu skaidrākas vadlīnijas, kā un kuros gadījos deputāta darbs ir atalgots,” pauž deputāte.

„Mēs pašlaik esam ceļā uz šāda modeļa izveidi, Saeimā uzsākot skatīt gan pašvaldības deputāta statusa, gan skaita izmaiņas,” norāda Čigāne.

VIENOTĪBA par vienu no savām 2012. gada prioritātēm nosauca lēmējvaras un izpildvaras nošķiršanu pašvaldībās. Šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par pašvaldībām” attiecinās lēmējvaras un izpildvaras nošķiršanu uz jau 2013. gadā ievēlamajām pašvaldībām.

Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja VIENOTĪBAS rosinātos grozījumus likumā „Par pašvaldībām”, kuros paredzēts noteikt, ka domes deputāts nedrīkst vienlaikus būt domes un pagasta pārvaldes administrācijas darbinieks, izņemot pašvaldības iestādes, kas pilda izglītības, kultūras, veselības un sporta funkcijas. Papildus tam deputātiem būs liegts ieņemt amatus pašvaldības kapitālsabiedrību valdēs, paredz pieņemtie likuma grozījumi.

Saeima atbalstīja arī VIENOTĪBAS rosinājumu liegt pašvaldības domes priekšsēdētājam ieņemt izpilddirektora amatu pašvaldībās, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000.

Papildus informācija:
Laila Timrota
partijas VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu