Skip to main content

Saeimas komisija atbalsta likuma grozījumus tiesu izpildītāju darba efektivizēšanai

Saeimas Juridiskā komisija ceturtdien, 2. decembrī, pirms otrā lasījuma atbalstīja grozījumus Tiesu izpildītāju likumā, paredzot izmaiņas attiecībā uz tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmeniem, tiesu izpildītāja palīgiem, viņu kompetenci un atbildību.

„Deputāti pie šī likuma strādā ciešā sadarbībā ar tiesu izpildītāju padomi, lai risinātu problēmas, kas radušās tiesu izpildītāju institūta praktiskajā darbā. Komisija ir ieinteresēta, lai jaunā likuma redakcija gan atvieglotu tiesu izpildītāju darba ikdienu, gan uzlabotu darba efektivitāti,” norāda Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne.

Likuma grozījumi paredz, ka tiesu izpildītājam varēs būt vairāki palīgi, nevis viens, kā tas noteikts patlaban. Paredzēts būtiski paplašināt palīga kompetenci, kas ļaus atslogot tiesu izpildītāja darbu un paātrināt darbu izpildi. Vienlaikus likumprojekts palielina arī palīga atbildību un nosaka pienākumu apdrošināt viņa profesionālās darbības risku attiecībā uz iespējamo trešo personu interešu apdraudējumu.

Plānots ieviest arī tiesu izpildītāja palīga kandidāta institūtu, nosakot, ka personai, kura vēlas kļūt par tiesu izpildītāja palīgu, sākotnēji vienu gadu jānostrādā kā tiesu izpildītāja palīga kandidātam un tad viņš var kārtot palīga eksāmenu.

Likumprojekts paredz izmaiņas arī tiesu izpildītāju kvalifikācijas pārbaužu veikšanā. Patlaban kvalifikācijas eksāmens jākārto ne retāk kā reizi piecos gados. Turpmāk posmā starp kārtējām pārbaudēm tiesu izpildītāji varēs veikt noteiktas aktivitātes profesionālās vai akadēmiskās kvalifikācijas celšanai un tādējādi krāt kredītpunktus, kas būs pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no regulārā eksāmena kārtošanas.

Tāpat likumprojektā noteikta atvieglota kārtība iecelšanai amatā personām, kuras iepriekš jau darbojušās kā zvērināti tiesu izpildītāji un amatu atstājuši pēc pašu vēlēšanās vai ilgstošas slimības dēļ.

Likumprojekts paredz arī noteiktu termiņu, kādā tiesu izpildītājam jānodrošina naudas līdzekļu, kas piedzīti no parādnieka, izsniegšanu vai pārskaitīšanu piedzinējam. Šis termiņš būs piecas dienas no brīža, kad līdzekļi būs ieskaitīti tiesu izpildītāja depozīta kontā.

Plānots, ka grozījumi Tiesu izpildītāju likumā stāsies spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu