Skip to main content

Saeimas priekšsēdētāja: atteikšanās no administratīvā aresta ir likumsakarīgs solis ceļā uz efektīvāku administratīvo sodu sistēmu

FOTO UN VIDEO NO SEMINĀRA

Lai īstenotu efektīvu administratīvo sodu sistēmu, jautājums par atteikšanos no administratīvā aresta jau ilgstoši bijis aktuāls Administratīvo sodu likumprojekta izstrādes kontekstā. Administratīvajam sodam ir jābūt samērīgam un neizbēgamam, kā arī atbilstošam starptautiskajai tiesību praksei. To uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, pirmdien, 30.septembrī, atklājot starptautisku semināru par atteikšanos no administratīvā aresta un tā alternatīvām.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka šobrīd pastāvošā kārtība ne vien valstij izmaksā dārgi, bet tajā pārāk maza loma ir atvēlēta pārkāpumu cēloņu identificēšanai un novēršanai, kam citās valstīs ir rasti dažādi risinājumi.

Līdz šim par atteikšanos no administratīvā aresta ir daudz diskutēts, tāpēc, cerams, ka pēc šīs diskusijas būs risinājumi, par ko varēsim būt pārliecināti, ka dzīvojam tiesiskā valstī un ka sods ir taisnīgs, samērīgs un neizbēgams, teica Saeimas priekšsēdētāja.

S.Āboltiņa pauda gandarījumu, ka šāds praktisks seminārs notiek tieši Saeimas namā, un ekspertiem un dalībniekiem novēlēja konstruktīviem risinājumiem bagātu darba cēlienu un, lai šīs diskusijas rezultātus pēc iespējas ātrāk varētu iekļaut tiesiskajā regulējumā. Saeimas priekšsēdētāja arī pateicās Tieslietu ministrijai par iniciatīvu šāda starptautiska semināra organizēšanā.

Diskusija „Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas” Saeimā rosināta, ņemot vērā Tieslietu ministrijas izstrādāto Administratīvo pārkāpumu procesa likuma projektu. Likumprojekts paredz būtiskas reformas administratīvo pārkāpumu jomā, tostarp administratīvā aresta kā soda veida izslēgšanu no administratīvo sodu sistēmas. Apņemšanās atteikties no administratīvā aresta nostiprināta arī Saprašanās memorandā starp Latviju un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā.

Seminārā plānots atskatīties uz administratīvā aresta institūta izcelsmi un teorētisko pamatojumu Latvijā, kā arī skart administratīvo arestu starptautiskajās tiesībās un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē. Tāpat seminārā plānots apspriest šī soda veida praktiskos aspektus, iecerēto administratīvā soda sistēmas reformu un iespējamās alternatīvas.

Lai iepazītos ar Eiropas Padomes (EP) vadlīnijām un ieteikumiem, kā arī citu valstu, tostarp Norvēģijas, pieredzi administratīvā aresta piemērošanā, diskusijā piedalās arī EP pārstāvji un ārvalstu eksperti.

Video no semināra atklāšanas: 

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu