Skip to main content

VIENOTĪBA definē uzdevumus nevienlīdzības mazināšanai Latvijā

Ienākumu un sociālās nevienlīdzības mazināšanai ir kritiska nozīme Latvijas ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā un konkurētspējas stiprināšanā globālajā tirgū, šodien, 28.septembrī, domes sēdē pieņemtā rezolūcijā par nevienlīdzības mazināšanu Latvijā norāda partija VIENOTĪBA, definējot mērķus un uzdevumus ienākumu un sociālās nevienlīdzības mazināšanai Latvijā.
 
Ienākumu nevienlīdzība ir kļuvusi par vienu no kritiskākajiem globālajiem izaicinājumiem. Šī problēma ir aktuāla arī Latvijā, ierobežojot cilvēku iespējas un interesi ieguldīt līdzekļus savā izglītībā, attīstīt spējas un prasmes, uzsākt biznesu, veidot uzkrājumus, šādi ilgtermiņā negatīvi ietekmējot ekonomikas izaugsmi un stabilitāti, rezolūcijā norāda VIENOTĪBA.
 
Partijas dome rezolūcijā apņēmusies nākamos piecus gadus partijas politiku balstīt uz tādiem nevienlīdzības mazināšanas principiem kā nodokļu sistēmas pilnveide, ceļot neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādībā esošām personām, kā arī ieviešot progresivitātes principus. Nozīmīga ir arī minimālās algas ikgadēja pārskatīšana un valsts un pašvaldību darbinieku – skolotāju, sociālās aprūpes un veselības jomā nodarbināto, policistu un citu – zemo algu pakāpeniska celšana, pauž VIENOTĪBA.
 
Partija arī norāda uz nepieciešamību veicināt nodarbinātību, stimulējot profesionālo un ģeogrāfisko mobilitāti, kā arī ieguldot cilvēku prasmju un izglītības pilnveidē.
 
Tāpat nozīmīga būs darba produktivitātes celšana, arvien veicinot inovāciju ienākšanu Latvijas ekonomikā, kā arī ilgtspējīgas un stabilas uzņēmējdarbības vides stiprināšana jaunu darbavietu radīšanai.
 
Būtiska loma nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā ir arī tādai izglītības sistēmas reformai, kas ceļ izglītības efektivitāti un veicina tās pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.
 
Arī mērķētākas pabalstu un sociālās palīdzības sistēmas attīstība, kas atkarīga no mājsaimniecības ienākumu līmeņa, veicina saņēmēju iekļaušanos sabiedrībā un motivē viņus piedalīties savas prasmes un spējas attīstošos pasākumos, pieejama veselības aprūpes un ilgtspējīga reģionu attīstība ir neatsverama nevienlīdzības mazināšanai, pauž VIENOTĪBA.
 
Šodien, 28.septembrī, Cēsīs norisinās partijas VIENOTĪBA domes sēde, kurā VIENOTĪBAS domes dalībnieki kopā ar nozares pārstāvjiem analizē sociālās nevienlīdzības mazināšanas iespējas sabiedrībā, kā arī pārrunā citas 2014.gada valsts budžetā ietvertās prioritātes.
Dalies ar ziņu