Skip to main content

Saeimas priekšsēdētāja pasaules parlamentu līderēm: dzimumu līdztiesības trūkums ir pielīdzināms demokrātijas deficītam

„Dzimumu līdztiesības trūkums ir pielīdzināms demokrātijas deficītam, tāpēc dzimumu nevienlīdzības izskaušana var nest tikai pozitīvus ieguvumus – ekonomikas izaugsmi, lielāku neatkarību un ilgtspēju. Arī Pasaules Banka ir atzinusi – dzimumu līdztiesības veicināšana ir pielīdzināma gudrai ekonomikai, jo tā uzlabo produktivitāti un nodrošina attīstību, kas vērsta arī uz nākamajām paaudzēm. Savukārt institūcijās pilnvērtīgāk tiek pārstāvētas visas sabiedrības intereses.” To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra, trešdien, 13.novembrī, darba vizītē Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) uzrunājot pasaules parlamentu līderes ikgadējā Vispasaules sieviešu parlamentu priekšsēdētāju konferencē.

Šogad konference veltīta ilgtspējīgas attīstības mērķiem un dzimumu līdztiesības jautājumiem, un Saeimas priekšsēdētāja tajā uzstājās ar galveno prezentāciju diskusiju blokā „Ekonomikas izaugsme un cilvēku labklājība: sieviešu perspektīva”.

Uzrunājot kolēģes, S.Āboltiņa akcentēja, ka mūsdienu sabiedrībā izglītota un strādājoša sieviete ir norma un kalpo par paraugu sabiedrības jaunākajai daļai, tādējādi radot tajā pārliecību – tas ir ceļš uz labklājībā balstītu nākotni.

Savā runā pievēršoties sieviešu tiesību jautājumam, Saeimas priekšsēdētāja apliecināja, ka Latvija kā Apvienoto Nāciju sieviešu valdes dalībniece un prezidējošā valsts 2013.gadā un kā Sabiedrības līdztiesīgas nākotnes iniciatīvas atbalstītāja stingri iestājas par sieviešu tiesību veicināšanu. „Sieviešu līdzdalībai politikā un ekonomikā ir nozīmīga loma, veidojot cieņpilnas un vienlīdzīgas attiecības sabiedrībā, un tās ir svarīgs priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai un labklājībai visā pasaulē,” sacīja S.Āboltiņa un informēja, ka Latvija ir būtiski samazinājusi darba tirgus segregāciju, kas ir priekšnoteikums sieviešu iesaistei ekonomikā.

Latvijā 65 procenti no augstskolu absolventiem ir tieši sievietes, teica S.Āboltiņa un uzsvēra, ka izglītība sniedz izvēles iespējas, savukārt izglītības trūkums tās liedz. „Esmu pārliecināta, ka izglītība ir atslēga ceļam uz ekonomikas neatkarību, un tai ir jābūt sasniedzamai neatkarīgi no dzimuma. Labāka izglītība sievietei sniedz spēju konkurēt par vienādām iespējām, tostarp labāku darbu,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja.

Akcentējot sieviešu lomu uzņēmējdarbībā, S.Āboltiņa informēja, ka, vērtējot sieviešu proporciju vadošos amatos, Latvija ir līdere Eiropas Savienības valstu vidū, jo uzņēmējdarbībā gandrīz puse līderu ir tieši sievietes. Kā piemērus Saeimas priekšsēdētāja minēja mūsu valsts sievietes – līderes, kuru radītie produkti ir pieprasīti visā pasaulē, tostarp modes mākslinieci Natāliju Jansoni un pasaules līmeņa zinātnieces, kā arī Latvijā radīto dabīgo kosmētiku „Madara”. Turklāt arī uzņēmējdarbību laukos nereti vada tieši sievietes, teica S.Āboltiņa, atzīmējot, ka Latvijas Lauku sieviešu apvienība veicina sieviešu ekonomisko aktivitāti lauku teritorijās.

Saeimas priekšsēdētāja kā būtisku faktoru sieviešu iesaistei ekonomikā minēja arī profesionālo izglītību un kā labu piemēru minēja biedrību „Līdere”, kas apvieno Latvijas sievietes – uzņēmējas un profesionāles savā jomā un ar konsultācijām atbalsta jaunās uzņēmējas. Arī nevalstiskās organizācijas ieņem būtisku lomu sieviešu līdztiesības īstenošanā, tostarp iesaistoties dzimumu vienlīdzības politikas dokumentu izstrādē, teica S.Āboltiņa.

„Mums ir pienākums un atbildība dalīties zināšanās un palīdzēt. Daudzas tautas zina, ko nozīmē brīvības zaudēšana. Tagad, kad esam atguvuši savu vietu brīvo un neatkarīgo valstu vidū, esam gatavi palīdzēt citiem. Latvija ir piedāvājusi palīdzību sievietēm Centrālāzijā, Irākā un Afganistānā, lai palīdzētu nodrošināt viņu sociālās un ekonomikas vajadzības,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

Noslēgumā S.Āboltiņa vēlreiz akcentēja, ka ekonomikas izaugsmes un dzimumu līdztiesības trūkuma izskaušanas pamatā ir izglītība, un izglītība ir cilvēkam neatņemama vērtība.

Konferenci organizē Starpparlamentu savienība. Starpparlamentu savienība ir lielākā un vecākā starpparlamentu organizācija, kas dibināta 1889.gadā un apvieno 155 valstu parlamentus.

Saeimas priekšsēdētāja no līdz 14.novembrim uzturas darba vizītē ASV, kur piedalās 8.Vispasaules sieviešu parlamentu priekšsēdētāju konferencē. Darba vizītes ietvaros S.Āboltiņa tikās arī ar latviešu diasporas pārstāvjiem, tāpat Saeimas priekšsēdētāja piedalījās dievkalpojumā Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Jonkeru baznīcā un sveica Ņujorkas latviešu kopienu Lāčplēša dienā.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu