Skip to main content

Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas apsveikums 1.septembrī — jaunā mācību un akadēmiskā gada sākumā

Rietumu kultūrā cauri gadsimtiem valsts ir bijusi cieši saistīta ar sabiedrības izglītošanu un izglītības padarīšanu par pieejamu katram sabiedrības loceklim. Tikai brīvā un demokrātiskā valstī izglītots cilvēks ir vērtība. Tikai izglītots cilvēks var būt patiesi brīvs, veidot savu un savas valsts likteni.

1. septembri nevar nepamanīt. Tas ienāk mūsu dzīvēs caur bērnu un mazbērnu pošanu skolai, laba vēlējumiem studentiem, iedvesmot gataviem skolotājiem un pasniedzējiem, caur rudens smaržu, asteru un gladiolu pušķiem, pozitīvu satraukumu un jaunu apņemšanos.

Lai īstenotos sapņi, piepildītos apņemšanās un izglītošanās sasniegtu savu mērķi, ir vajadzīga ikkatra cilvēka atbildība. Tā ir vecāku atbildība sagatavot skolai un sekot līdzi ikdienā, skolotāju un pasniedzēju atbildība iedvesmot un radīt vēlmi mācīties un studēt, valdības un parlamenta atbildība veidot augstu izglītības standartu, atbalstīt skolotājus un pasniedzējus, radīt jaunas iespējas, bet visam pāri — pašu skolēnu un studentu atbildība pret sevi, savām zināšanām un savu nākotni.

Vēlu skolēniem un studentiem jaunas un pozitīvas apņemšanās, mācību un akadēmisko gadu uzsākot. Vēlu skolotājiem, pasniedzējiem un vecākiem degsmi, pacietību un prieku ik dienu, redzot jauno paaudzi augam un izglītojamies. Vēlu mums visiem izjust atbildību kā galveno vērtību, kas ļauj cilvēkam kļūt izglītotam un brīvam. Tas ir arī ieguldījums mūsu valsts nākotnē, tās attīstībā un labklājībā.

Sirsnīgi sveicu Latvijas skolēnus, studentus, viņu vecākus un skolotājus 1. septembrī — jaunā mācību un akadēmiskā gada sākumā! 

Dalies ar ziņu