Skip to main content

Saimnieciskās darbības veicēju attīstībai būs pieejami paralēlie aizdevumi

Šī gada 15.jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja valsts atbalsta programmu – paralēlo aizdevumu programmu. Tās ietvaros komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejami subordinēti ilgtermiņa investīciju aizdevumi ar paaugstinātu kredīta risku, lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju. Tādējādi tiks turpināta 2013.-2017.gada Eiropas Savienība fondu finansētā mezanīna aizdevuma programma.

Paralēlos aizdevumus sniegs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” un tas tiks sniegts kopā ar Latvijā reģistrētas kredītiestādes vai tās meitas sabiedrības finansējumu.

“Šī ir vēl viena atbalsta programma, kādā veidā valsts iegulda Latvijas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanā. ES struktūrfondu kvalitatīva apguve ir būtisks priekšnoteikums uzņēmējdarbības vitālai attīstībai – inovāciju ieviešanai, jaunu produktu radīšanai, eksportspējas sekmēšanai. Šajā fondu plānošanas periodā būtisks investīciju apjoms atvēlēts tieši finanšu pieejamībai – kopā 126 miljoni eiro – tas gudri jāizmanto kopējai tautsaimniecības produktivitātes vairošanai, ” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

“Analizējot finanšu pieejamību tirgū esam secinājuši, ka nereti dzīvotspējīgiem projektiem finansējuma saņemšanai komercbankā trūkst līdzfinansējuma. Tieši šādiem uzņēmumiem paredzēts paralēlā aizdevuma instruments. Tas darbojas kā papildu aizdevums un kalpo par klienta līdzfinansējumu bankas aizdevumam, turklāt Altum aizdevumam nav nepieciešama papildu ķīla. Sadarbībā ar komercbankām plānojam arī klientam ērtu paralēlā aizdevuma izvērtēšanas procesu, paredzot, ka Altum tajā iesaistījies jau sākuma stadijā, lai palīdzētu rast labāko risinājumu projekta finansēšanai,” norāda Altum valdes locekle Inese Zīle.

Paralēlā aizdevuma apjoms ir no 50 000 eiro līdz 5 000 000 eiro. Tā īpatsvars no ieguldījuma projekta attiecināmajām izmaksām ir paredzēts apmērā no 35-45 % atkarībā no saimnieciskā darbības veicēja statusa un aizdevuma apmēra. Kopējais paralēlajos aizdevumos izsniedzamā finansējuma apmērs ir 30 000 000 eiro. Plānots, ka programmas ietvaros atbalstu saņems 57 saimnieciskās darbības veicēji.

Programma ir izstrādāta ar mērķi sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Ņemot vērā līdzšinējo praksi, paralēlais aizdevums tiks izsniegts vienlaikus ar komercbanku finansējumu gadījumos, kad darījums ir ar augstāka riska pakāpi.

Paralēlo aizdevumu atmaksas termiņš ir līdz 10 gadiem, vai pat 15 gadiem gadījumos, kad finansētais investīciju projekts ir nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības vai rekonstrukcijas jomā. Turklāt, lai sekmētu saimnieciskās darbības veicēja attīstību un neapgrūtinātu tā naudas plūsmu, ir paredzētas iespējas paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksai noteikt atlikto termiņu, kas varēs pārsniegt kredītiestādes piešķirtā finansējuma atmaksas atlikto termiņu, bet ne vairāk par 12 mēnešiem.

Detalizēti ar atbalsta programmas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē publicētajos MK noteikumos.

Vairāk informācijas par paralēlo aizdevumu piešķiršanu skatīt šeit.

Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas programmu ietvaros plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 430,6 miljoni eiro, tai skaitā finanšu pieejamībai kopumā būs pieejams atbalsts 126 milj. eiro apmērā.

Papildus informācija:
Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu