Skip to main content

Sakārtots Dziesmu un deju svētku organizatoriskais modelis

Saeima pieņēmusi grozījumus Dziesmu un deju svētku likumā, nostiprinot svētku organizatorisko struktūru. Grozījumi nosaka svētku koordinatoru sistēmas izveidošanu, paredz lielāka nevalstiskā sektora iesaisti un saskaņo likumu ar jauno novadu sadalījumu.

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte norāda, ka grozījumi nepieciešami, lai 2013. gada Dziesmu un deju svētku sagatavošanās process būtu efektīvs. „Dziesmu un deju svētki ir Latvijas nacionālās identitātes daļa. Tas ir process, kuru valstij jāatbalsta ar stipru organizatorisko struktūru un jānodrošina tradīcijas saglabāšana kā daļa no unikālās Latvijas kultūrtelpas, ” uzskata S. Ēlerte.

Likuma grozījumi nosaka, ka Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un norises procesa koordinēšanai starp pašvaldībām un valsts institūcijām pašvaldības norīko svētku koordinatorus. Koordinatoru loma likumā nostiprināta, jo 2010. gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā pierādījusies šādas sistēmas efektivitāte.

Ar grozījumiem likumā nodrošināta līdzvērtīga izglītības un kultūras sektora loma Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Tāpat ir precizēta valsts un pašvaldību kompetence, kā arī palielināta nevalstiskā sektora loma Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, arī izvirzot savas kandidatūras darbam Dziesmu un deju svētku padomē. Ar likuma grozījumiem ir samazināta institucionālā sadrumstalotība un nostiprināta Dziesmu un deju svētku padome, kurai līdzās stratēģisko jautājumu risināšanai piešķirtas arī Mākslinieciskās padomes funkcijas.

Likuma grozījumos ietverta arī rīcības komitejas izveide Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un norises organizatorisko jautājumu risināšanai. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Rīcības komitejas priekšsēdētājs būs kultūras ministrs, savukārt Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komitejas priekšsēdētājs būs izglītības un zinātnes ministrs. Rīcības komitejas sastāvā būs iesaistīto ministriju, pašvaldību un citu atbildīgo institūciju par svētku sagatavošanu un norisi pārstāvji.

Nākamie Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki plānoti 2013. gadā, tāpēc iecerēts, ka Dziesmu un deju svētku padome darbu sāks jau šoruden, bet rīcības komiteja – 2012. gada sākumā.

Likumā arī veikti redakcionāli precizējumi un papildinājumi, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu.

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254, 29192298
[email protected]

 

Dalies ar ziņu