Skip to main content

Sarunās ar EK par 2014.-2020. gada ES fondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” panākta vienota izpratne vairākos jautājumos

Laikā no 9.-10. jūlijam Briselē norisinājās sanāksme par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” saturu. Sanāksmē ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem tikās Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības (ES) fondu jautājumos Armands Eberhards un ES fondu stratēģijas departamenta pārstāvji.

„Šobrīd, kad esam veiksmīgi apstiprinājuši Latvijas Partnerības līgumu ar EK, turpinām aktīvu darbu pie darbības programmas pilnveides, atbilstoši saņemtajiem komentāriem no EK. Darbības programmas izveidē ieguldīts liels darbs, lai noteiktu konkrētus mērķus un finansējuma sadalījumu programmā noteiktajām prioritārajām jomām nākamajiem septiņiem gadiem. Šobrīd ar EK turpinās diskusijas un ir panākta izpratne par iespējamiem risinājumiem, it īpaši uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī jāvienojas par atsevišķiem jautājumiem, turpinot aizstāvēt Latvijas pozīciju, lai pēc iespējas ātrāk varētu apstiprināt darbības programmu un sākt ES sniegtā atbalsta ieguldīšanu mūsu tautsaimniecībā,”atzīmē Armands Eberhards.

Sanāksmes pirmajā dienā tika skatīti jautājumi, kas attiecas uz Eiropas sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem izglītības jomā, savukārt otrajā dienā par Eiropas reģionālā fonda un Kohēzijas politikas plānoto ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

EK norādīja, ka darbības programmas ietvaros politiska rakstura jautājumi ir atrisināti, šobrīd atlicis rast kopsaucēju tikai par ieviešanas principiem. Sarunās ar EK tika panākta vienošanās par investīcijām izglītības jomā, lai palīdzētu ieviest ikgadējās rekomendācijas Latvijai, jo īpaši augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un karjeras konsultācijās. Tika panākts kopsaucējs jautājumos par efektīva atbalsta nodrošināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kultūras un sporta objektu finansējumu, kā arī par pilsētvides un teritoriālās attīstības jautājumiem.

Darbības programmā ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, savukārt risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

Papildus informācija:
Ieva Raboviča
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67095880
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu