Skip to main content

Kozlovskis: Latvija savas prezidentūras laikā pievērsīs uzmanību inovāciju un tehnoloģiju lomai cilvēku ar invaliditāti saziņai ar operatīvajiem dienestiem

Š.g. 8.-9.jūlijā Milānā, Itālijā notika Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme, kuras dienaskārtībā Itālijas prezidentūra bija ierosinājusi diskusijas par trim nozīmīgiem iekšlietu jomas jautājumu blokiem: migrācija izaugsmei, uzlabota iekšējās un ārējās dimensijas koordinācija un iekšējās drošības stratēģija.

Runājot par katastrofas risku mazināšanu, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis savus kolēģus informēja par Latvijas plāniem savas prezidentūras ES Padomē laikā 2015.gada pirmajā pusē. Līdztekus citām prioritātēm iekšlietu jomā tiks pievērsta uzmanība inovāciju un tehnoloģiju lomai katastrofu pārvaldīšanas jomā, īpaši attiecībā uz personām ar invaliditāti. Šajā kontekstā 2015.gada janvārī Rīgā tiks organizēts seminārs par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldības pasākumu kopumā, pievēršot uzmanību saziņai ar operatīvajiem dienestiem un agrīnās brīdināšanas risinājumiem, ņemot vērā invalīdu specifiskās vajadzības.

Sanāksmes laikā iekšlietu ministrs informēja kolēģus, ka svarīgākie izaicinājumi ES iekšlietu jomas tālākai attīstībai ir efektīva un vienveidīga apstiprināto tiesību aktu ieviešana, kā arī praktiskās sadarbības, t.sk, informācijas apmaiņas, stiprināšana. Vienlaikus Latvija pauda atbalstu ES Iekšējās drošības stratēģijas aktualizēšanai, ņemot vērā esošo un prognozējamo draudu izvērtējumu.

Sanāksmē diskutēja arī par aktuāliem pasākumiem jauno stratēģisko vadlīniju par iekšlietu jomas nākotni ieviešanai. Stratēģiskās vadlīnijas, kas turpmākos gadus kalpos par pamatu ES tieslietu un iekšlietu politikas plānošanai, Eiropadome apstiprināja š.g. 27.jūnijā.

Sanāksmē tika diskutēts arī par Hjogo rīcības pamatplānu katastrofu riska mazināšanai. Hjogo rīcības pamatplāns „Veidojot valstu un kopienu elastību pret katastrofām” ir 10 gadu plāns, ko 2005.gadā pieņēma 168 ANO dalībvalstis, kuras brīvprātīgi apņēmās īstenot piecas rīcības prioritātes, lai veidotu pasauli labāk aizsargātu pret dabas katastrofām. Pamatplāna kopējais mērķis ir līdz 2015.gadam panākt katastrofu draudu samazinājumu.

Vēl sanāksmē tika apspriesti Vidusjūras reģiona darba grupas turpmākie pasākumi. Vidusjūras jautājumu darba grupa tika izveidota pēc traģiskajiem notikumiem Vidusjūrā 2013. gada rudenī, kad Lampedūzas salas piekrastē dzīvību zaudēja vairāk nekā 300 migrantu.

Ministri pārrunāja arī jautājumu par vardarbību pret sievietēm, īpaši kā mazināt feminicīda (“tīšu sieviešu slepkavību, jo viņas ir sievietes”) fenomenu.

Divpusējās tikšanās laikā ar Somijas iekšlietu ministri Peivi Resenenu tika pārrunātas iekšlietu nozares prioritātes un plāni Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.

Savukārt ar Baltkrievijas iekšlietu ministru Igoru Šuņeviču tika pārrunātas aktualitātes iekšlietu jomā.

Latvijas delegāciju Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmes laikā iekšlietu jautājumos vadīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Papildus informācija:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213, 29120858
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu