Skip to main content

Satiksmes ministrs vienojas ar Zviedrijas uznemejiem par divpusejas sadarbibas paplasinasanu

FOTO no pasākuma

Ceturtdien, 27.martā, satiksmes ministrs Anrijs Matīss Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava un karalienes Silvijas vizītes ietvaros tikās ar Zviedrijas valdības un uzņēmēju pārstāvju delegāciju, lai iepazīstinātu ar Satiksmes ministrijas pārraudzītajiem sakaru un transporta sektoriem.

Galvenās sarunā apskatītās tēmas bija elektronisko sakaru nozares attīstība Latvijā, sadarbības iespēju paplašināšana tranzīta un loģistikas jomā, tostarp jūras ceļu attīstīšana, kā arī kravas automašīnu radīto emisiju ietekmes uz vidi samazināšana.

A. Matīss: „Latvijas un Zviedrijas sadarbības iespējas ir ārkārtīgi plašas. Abas valstis var dalīties ar vērtīgu pieredzi, idejām un resursiem. Tā, piemēram, Latvija piedāvā īsāko ceļu, Zviedrijas precēm uz NVS, Centrālās Āzijas un Ķīnas tirgiem. Tāpat Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmumi atzinīgi vērtē Latvijas biznesa vidi un turpina veikt nozīmīgas investīcijas, piemēram, telekomunikāciju, īpaši mobilo sakaru, tirgus attīstībā. Šādas tikšanās ir nozīmīgas, īpaši, ja tās ved uz abu valstu uzņēmumu sadarbības paplašināšanu.”

Zviedrijas karaļa vizītes ietvaros notikušajos pasākumos Latvija prezentēja sevi kā multimodālu platformu Zviedrijas importa un eksporta kravu plūsmu apkalpošanai. Latvija īpaši akcentēja iespējas nodrošināt dažādu kravu un preču komplektējošo daļu piegādes zviedru investoriem piederošām ražotnēm Krievijā un citās NVS valstīs, pat Ķīnā, un apliecināja gatavību piedāvāt efektīvākos loģistikas risinājumus mērķa tirgu sasniegšanai.

Puses apsprieda arī iespējas veicināt jūras ceļu izmantošanu kravu pārvadājumiem, nonākot pie secinājuma, ka tam nepieciešami vienoti abu valstu pasākumi jaunu dalībnieku un kravu piesaistei.

Zviedrijas pārstāvji dalījās pieredzē kravas automašīnu radīto emisiju ietekmes uz vidi mazināšanā. Satiksmes ministrs, savukārt, uzsvēra nepieciešamību novirzīt daļu pa autoceļiem pārvadājamo kravu plūsmas uz videi draudzīgāko transporta veidu – dzelzceļu. Šajā kontekstā A.Matīss īpaši uzsvēra divus projektus – Rail Baltica II, pie kā pašlaik strādā visas trīs Baltijas valstis, kā arī esošo dzelzceļa līniju elektrifikācija, kas attiecas uz Latvijas iekšzemes dzelzceļa pārvadājumiem.

Tāpat Zviedrijas puse tika iepazīstināta ar telekomunikāciju tirgus attīstību Latvijā. Pašlaik Latvijā tiek īstenots platjoslas interneta izbūves projekts, lai līdz 2020.gadam visās pašvaldībās nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvam un ātram interneta savienojumam. Tāpat pēc 2015.gada 1.jūlija mobilo sakaru operatoriem pilnībā būs pieejama frekvence, lai attīstītu 4G mobilo savienojumu un veicinātu arvien jaunu, mūsdienīgu pakalpojumu ieviešanu.

Puses bija vienisprātis, ka, attīstoties e-pakalpojumiem, e-komercijai un informācijas tehnoloģijām, pieaug arī nepieciešamība pēc kvalificētiem un profesionāliem darbiniekiem. Telekomunikāciju joma ir viena no straujāk augošajām, tādēļ svarīgi domāt par iespējām jauniešiem iegūt atbilstošu izglītību un praktiskās iemaņas, un novērst kvalificēta darbaspēka aizplūšanu uz citām valstīm.

Sanāksmē Satiksmes ministriju pārstāvēja satiksmes ministrs Anrijs Matīss, valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš, kā arī attiecīgo nozares departamentu pārstāvji.

Papildus informācija:
Ilze Svikliņa
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67028370
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu