Skip to main content

SCP biedru kopsapulce

Šā gada 9. aprīlī, Saulkrastos, viesnīcā „Minhauzena Unda”, Ainažu ielā 74 notiks partijas „Sabiedrība Citai Politikai” biedru kopsapulce.

Kopsapulces sākums plkst. 11.00, reģistrēšanās no plkst. 10.00. Kopsapulces darba kārtībā paredzētas SCP valdes priekšsēdētāja, tieslietu ministra Aigara Štokenberga, SCP valdes locekļa, aizsardzības ministra Arta Pabrika, SCP Domes priekšsēdētāja Edgara Štelmahera, kā arī citu SCP pārstāvju uzrunas.

Tāpat par aktuālo un paveikto pašvaldībās ziņos Ropažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas jautājumos Ivo Skudiķis, savukārt par uzsākto darbu Saeimā – politisko partiju apvienības VIENOTĪBA Saeimas frakcijas deputāts Aleksejs Loskutovs. Kopsapulcē notiks SCP valdes un valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. Šogad uz valdi izvirzīti 18 kandidāti, bet uz partijas priekšsēdētāja posteni – 5 kandidāti. Kopsapulcē arī tiks lemts par SCP nākotni, piedaloties politiskas partijas VIENOTĪBA izveidē.

DARBĪBAS DEKLARĀCIJA

Sociāli liberālā partija Sabiedrība citai politikai (SCP) pirms divarpus gadiem ienāca politikā ar skaidriem uzstādījumiem par ilgtspējīgu valsts attīstību un tās pārvaldi. Šajā laikā SCP ir piedalījusies gan pašvaldību vēlēšanās un Eiropas parlamenta vēlēšanās (2009. gadā), gan 10. Saeimas vēlēšanās (2010. gadā). 2010. gadā SCP arī iestājās centriskajā politisko partiju apvienībā „Vienotība”, iekļuva Saeimā un ar diviem ministriem ir pārstāvēta valdībā.
Šajā laikā mūsu vērtības ir palikušas nemainīgas. SCP joprojām uzskata, ka jāmaina valsts politika, kā galveno vērtību izvirzot taisnīgumu. Jo tikai taisnīgums valsts pārvaldē var nodrošināt, ka Latvija ir labklājības valsts ar augstu iedzīvotāju apmierinātības līmeni. Uzticību valsts pārvaldei un ekonomikas konkurētspēju var sasniegt caur tiesiskumu, izglītību kā augstāko prioritāti, elastīgu ekonomisko politiku un taisnīgu nodokļu sistēmu. Ja valsts tiek pārvaldīta pēc citiem principiem, tās iedzīvotāji turpinās novērsties no politikas, zaudēs ticību demokrātiskām pārmaiņām Latvijā un aizbrauks.

Pašreiz SCP „Vienotības” sastāvā mērķtiecīgi turpina darbu pie strukturālajām reformām valsts pārvaldē (īpaši Tieslietu ministrijā un Aizsardzības ministrijā), likuma varas nostiprināšanas un aizsardzības spēju modernizēšanas un integrēšanas Baltijas jūras un Transatlantiskajā telpā. SCP atbalsta valdības līdz šim paveikto valsts ekonomiskās
stabilitātes nodrošināšanā un tautsaimniecības struktūras pārveidē.
SCP joprojām uzskata, ka sociāli liberālām vērtībām jābūt „Vienotības” programmas pamatā. Jāturpina birokrātisku šķēršļu samazināšanu valsts un pašvaldību darbā, jāpārtrauc brīvā tirgus fundamentālisms, jāpilnvaro valsti caurspī-dīgi vadīt nākotnes izaugsmei stratēģiskas tautsaimniecības nozares un jāvirzās uz nodokļu sistēmas progresivitāti.

Šāda nodokļu sistēma var evolucionāri mainīties, mērķtiecīgi iesaistot sabiedriskos partnerus un panākot saskaņu ar visiem „Vienotībā” esošajiem politiskajiem spēkiem. SCP „Vienotības” sastāvā turpinās darbu, par pamatu ņemot savus dibināšanās kongresā noteiktos politiskos pamatprincipus:

• anticikliska un apņēmīga nodokļu politika;
• neliela un efektīva (slaida) valsts pārvalde;
• atbalsts reģioniem;
• uzņēmējdarbības veicināšana, nesamazinot nodokļus, kas nepieciešami labklājības valsts finansēšanai;
• sociālā atbildība.

SCP un „Vienotības” uzdevums ir veidot labvēlīgus apstākļus demokrātiskas politiskās kultūras nostiprināšanai, kas šajos politisko pārmaiņu laikos ļautu sadarboties ar politiskajiem spēkiem, kas iestājas par tādām vērtībām kā tiesiskums, solidaritāte, viedokļu plurālisms un aktīva pilsoniskā sabiedrība. Tādēļ SCP nav pieņemama dažu politisku spēku konfrontācija valodu politikā – latviešu valoda ir Satversmē nostiprināta kā valsts valoda. Latvijas lielākā bagātība ir tās daudzveidība, un sabiedrības integrācija ir reizē izaicinājums un mērķis. Vienlaikus SCP un „Vienotības” uzdevums ir ar saviem darbiem atgūt sabiedrības uzticību. Tādēļ saziņā ar sabiedrību jāizmanto pēc iespējas vairāk tiešo kontaktu (tikšanās ar iedzīvotājiem, debates), šādi bagātinot politisko diskusiju kultūru un samazinot plaisu starp varu un tautu.

Ja SCP Saeimā un valdībā stingri turēsies pie saviem pamatprincipiem un konsekventi realizēs šādu politiku, tā ietekmēs arī „Vienotības” programmas izpildi, īstenojot iepriekš minētos uzstādījumus. Neatkarīgi no tā, vai „Vienotība” tiks nodibināta kā vienota partija, vai paliks politisko partiju apvienība, tās biedru sadarbības pamatā jānostiprina kompetences un spēju princips, tādējādi veicinot labāko ideju piepildījumu valsts pārvaldē. „Vienotības” spēks ir valstiska domāšana un taisnīgums.

 

 

Dalies ar ziņu