Skip to main content

Sekmīgi noslēdzas EK un ECB misija Latvijā

Ceturtdien, 10. aprīlī, sekmīgi noslēdzās Eiropas komisijas (EK) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) pēcprogrammas uzraudzības vizīte Latvijā, kas norisinājās no 7. aprīļa. Tās ietvaros tika vērtēta Latvijas finanšu un ekonomiskā situācija.

Pēcprogrammas uzraudzības misijas laikā EK un ECB pārstāvji tikās ar vairāku nozaru ministrijas ekspertiem, kā arī citiem valsts pārvaldes un privāto institūciju speciālistiem. Tikšanās ar Latvijas Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu noslēdza uzraudzības misiju.

“Ar katru EK pēcprogrammas uzraudzības vizīti mēs tuvojamies arvien tuvāk brīdim, kad pilnībā tiks atmaksāts starptautisko institūciju aizdevums. Ar tā palīdzību mēs esam ne tikai veiksmīgi pārvarējuši krīzi un ieviesuši eiro, bet arī stabili nostājušies uz ekonomikas izaugsmes ceļa. Protams, vēl ir daudz darāmā, to skaitā jāturpina uzsāktās strukturālās reformas, jo īpaši izglītības un labklājības jomās,” uzsvēra Ministru prezidente.

Tāpat misijas pārstāvji, vērtējot progresu strukturālajās reformās, uzslavēja fiskālās padomes izveidi un tās darbības uzsākšanu, banku sektora uzraudzību, kā arī paveikto ēnu ekonomikas apkarošanā. Vienlaicīgi tika vērsta uzmanība uz to, ka pārāk lēni uz priekšu virzās diskusijas par veicamajiem pasākumiem augstākās izglītības jomā, valsts pārvaldes attīstībā un nabadzības samazināšanā.

Ņemot vērā Krievijas un Ukrainas politisko konfliktu, sanāksmju laikā tika pārrunātas aktualitātes saistībā ar elektroenerģijas un gāzes tirgus liberalizāciju, tāpat tika izskatīti izglītības un tieslietu reformu jautājumi.

Šā gada 25. martā Latvija sekmīgi ir atmaksājusi daļu no ekonomiskās krīzes laikā Latvijai izsniegtā starptautiskā aizdevuma. EK tika pārskaitīts viens miljards eiro. Pēc marta maksājuma veikšanas nākamā starptautiskā aizņēmuma programmas daļa Latvijai būs jāatmaksā 2015. gadā, kad EK būs jāatmaksā 1,2 miljardi eiro, bet Pasaules Bankai (PB) – 60,05 miljoni eiro.

Pēcprogrammas aizdevuma misijas norisinās divas reizes gadā, līdz brīdim, kad Latvija būs atmaksājusi 70% no EK aizdevuma.

Iepriekš pēcprogrammas uzraudzības misijās Latvijā ieradās arī Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), taču kopš pagājušā gada, kad aizdevums tika pilnībā atmaksāts, valūtas fonds slēdza savu pārstāvniecību Latvijā un pašlaik sadarbība notiek ierastajā kārtībā.

EK starptautiskā aizņēmuma daļas jāatmaksā arī 2019. gadā – 500 miljoni eiro un 2025. gadā – 200,06 miljoni eiro. Savukārt PB parāda atmaksa jāveic līdz 2020. gadam. 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā jāatmaksā 80 miljoni eiro katru gadu, bet pēdējais maksājums PB jāveic 2020. gadā, kad jāsamaksā 20,06 miljoni eiro.

Starptautiskā aizdevuma programmas apjoms Latvijai tika plānots 7,5 miljardu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka valsts ekonomiskā un finanšu situācija stabilizējās un uzlabojās, Latvija neizmantoja pilnā apmērā aizdevuma pieejamo finansējumu. Latvija programmas ietvaros kopumā ir izmantojusi 4,4 miljardus eiro.

Jāatgādina, ka Latvija jau 2012. gada septembrī pirms termiņa atmaksāja SVF aizņēmuma daļu 1,1 miljarda eiro apmērā.

Nākamā pēcprogrammas uzraudzības vizīte Latvijā tiek plānota šā gada rudenī, kur viens no galvenajiem sarunu tematiem plānots 2015. gada budžets.

Misijas noslēguma norise pieejama audio ierakstā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Upīte
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67083881
[email protected]

 

Dalies ar ziņu