Skip to main content

Skata Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna izpildi 2010.-2013. gadam

Otrdien, 28. maijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013. gadam, aktualizējot institūcijām noteiktos veicamos uzdevumus un darbības rezultātus, kā arī to izpildes termiņus.

Vienlaikus tika izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013. gadam noteikto uzdevumu īstenošanu no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kā arī par nākamajā ceturksnī plānotajiem uzdevumiem.

Būtiskākās valsts prioritātes Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā noteikto uzdevumu īstenošanai pārskata periodā saistās ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi, Māstrihtas kritēriju izpildi un eiro ieviešanas projekta realizēšanu, Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas plāna izpildi, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu un valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmas pilnveidošanu.

Latvijas fiskālās politikas galvenais mērķis ir turpināt realizēt ekonomikas atjaunošanas un izaugsmes veicināšanas pasākumus un veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu fiskālo politiku, ievērojot stingru fiskālo disciplīnu turpmākajos gados.

Eiro ieviešanas jautājumā svarīgākie īstenotie pasākumi bija Eiro ieviešanas kārtības likuma pieņemšanas veicināšana un dalība Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas darbā līdz brīdim, kad Saeimā tika pieņemts attiecīgais normatīvais akts, kā arī ar eiro ieviešanu saistīto izmaksu apstiprināšana MK.

Atskatoties uz attīstības plāna izpildi, tika turpināts arī Latvijas Hipotēku un zemes bankas komercdaļas pārdošanas process. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem veiksmīgi tika pabeigti Hipotēku bankas pirmās, otrās, piektās un sestās paketes pārdošanas darījumi.

Galvenie nākamajā pārskata periodā veicamie uzdevumi:

# turpināt nodrošināt atbilstošu, efektīvu un caurskatāmu ES fondu vadību un apguvi;
# turpināt darbu pie eiro ieviešanas projekta īstenošanas;
# Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģijas īstenošanas procesā plānots pilnībā noslēgt komercdaļas aktīvu atsavināšanas procesu;
# turpināt primārās veselības aprūpes sistēmas stiprināšanu;
# apstiprināt Augstākās izglītības un zinātnes reformu īstenošanas rīcības plāna 2013.-2014. gadam projektu;
# veikt Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna 2013.-2015. gadam projekta publisko apspriešanu;
# noslēgt pētījumu „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā”;
# iesniegt apstiprināšanai informatīvo ziņojumu „Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu”.

Informatīvais ziņojums ir skatāms MK mājaslapā.

Rīkojuma projekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu