Skip to main content

Skatīs 2014.-2020. gada ES fondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

Otrdien, 11. februārī, Ministru kabinets lems par 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu. Darbības programma nosaka Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.

„Ir svarīgi šodien apstiprināt darbības programmu Ministru kabinetā un līdz februāra beigām iesniegt to izskatīšanai Eiropas Komisijā, lai pēc iespējas ātrāk Latvija varētu sākt kvalitatīvas un rezultatīvas jaunā perioda ES fondu investīcijas. Vēlos uzsvērt, ka jau kopš 2004. gada ES fondu līdzfinansētie projekti ir snieguši būtisku ieguldījumu valsts attīstībā, un arī 2014.-2020. gada periodā fondu investīcijas turpinās būt nozīmīgs instruments izaugsmes, nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanā,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Darbības programmā ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju,Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, savukārt risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

2014.-2020. gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšanai, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū, kā arī nodarbinātības veicināšanai, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts arī primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā.

Tāpat plānota investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, privāto investīciju piesaistes veicināšana, kā arī sadarbības aktivizēšana starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem. ES fondu ieguldījumi plānoti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.

Plašāka informācija par valdības sēdē izskatāmo jautājumu pieejama MK mājaslapā.

Informācija par darbības programmu attēlota arī prezentācijā.

Pieejams būtiskāko faktu apkopojums ES fondu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
[email protected]

 

Dalies ar ziņu