Skip to main content

Šogad jauni atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti un bezdarbniekiem

Latvijas iedzīvotāju labklājības veicināšanai 2013. gadā īstenos vairākas nozīmīgas iniciatīvas. Īpaši atbalsta pasākumi paredzēti ģimenēm ar bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti, vardarbībā cietušajiem bērniem un bezdarbniekiem.

Būtiski izcelt jaunas aktivitātes, kuras labklājības nozarē Latvijā īstenos pirmo reizi. Proti, bērniem ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem un pieaugušajiem ar I un II grupas invaliditāti pašvaldībās būs pieejami asistenta pakalpojumi līdz 40 stundām nedēļā. Asistents palīdzēs ārpus mājas: nokļūt vietā, kur cilvēks mācās, strādā, saņem pakalpojumus vai veic sabiedriskās aktivitātes. Labklājības ministrijas (LM) rīcībā esošie dati liecina, ka šo pakalpojumu ik mēnesi varētu saņemt aptuveni 540 bērni ar invaliditāti, 1100 pieaugušie ar I grupas invaliditāti un 854 pieaugušie ar II grupas invaliditāti.

Pakalpojuma nodrošināšanai no valsts budžeta paredzēti 1,86 milj. latu. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Pieaugušajiem būs jāuzrāda Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, bet bērniem – VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ.

Atgādinām, ka kopš 2012. gada 1. septembra asistenta pakalpojums ir pieejams arī izglītības iestādēs. To jau šobrīd izmanto aptuveni 200 bērnu.

Jauna iniciatīva ir arī surdotulka pakalpojuma nodrošināšana cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem līdz 10 stundām mēnesī. Pakalpojumu varēs saņemt 1200 cilvēki ar dzirdes traucējumiem, ko nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Surdotulki palīdzēs sazināties ar valsts, pašvaldības iestādēm, fiziskām un juridiskām personām. Pakalpojumu īstenos Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS), un tam piešķirtais finansējums ir 459,6 tūkst. latu. Lai cilvēki ar dzirdes invaliditāti saņemtu surdotulka pakalpojumu, LNS jāiesniedz iesniegums un ārstējošā ārsta izziņa, kas apliecina, ka cilvēkam ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums.

Atgādinām, ka kopš 2011.gada 1.septembra ir pieejams LNS nodrošināts surdotulka pakalpojums izglītības iestādēs – līdz 480 akadēmiskajām stundām mācību gadā.

Būtiska jauna iniciatīva ir plānotais reģionālās mobilitātes pasākums „Darbs Latvijā”, kurā pilotprojekta veidā paredzēts iesaistīt līdz 350 bezdarbniekiem. Projekts ir viena no stratēģiskām aktivitātēm, lai īstenotu valdības izvirzīto prioritāti par darbaspēka tuvināšanos darba vietām. Tas sāksies Latgales reģionā. Pasākuma „Darbs Latvijā” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu transporta vai īres kompensācijai tiem bezdarbniekiem, kas būs gatavi braukt uz attālāku darba vietu, piešķirot līdz 280 latu lielu atbalstu četrus mēnešus pēc darba attiecību uzsākšanas. Kopējais plānotais finansējums ieceres īstenošanai ir 98 tūkst.latu.

Papildu iepriekšminētajam, 2013. gadā palielināsies arī atbalsts ģimenēm ar bērniem. Proti, līdz 100 latiem pieaugs gan bērna kopšanas pabalsts par bērnu kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam, gan piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem. Savukārt minimālais vecāku pabalsts būs 100 latu apmērā. Divkāršoti arī maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti.

LM atgādina, ka iedzīvotājiem, kuriem 2013.gadā mainās pabalstu apmērs, nav papildus jāiesniedz iesniegumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Pabalstus VSAA pārrēķinās automātiski pēc tās rīcībā esošās informācijas un līdz 2013.gada aprīlim ieskaitīs saņēmēja kontā tāpat kā iepriekš.

Plašāku informāciju par pārējām nozīmīgākajām iniciatīvām labklājības jomā 2013.gadā aicinām skatīt infografikā, ko izstrādājusi Valsts kanceleja sadarbībā ar Labklājības ministriju.

Papildus informācija:
Marika Kupče
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa-Znota
Ministru kabineta Preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 28803639
[email protected]

Dalies ar ziņu