Skip to main content

Somijas un Latvijas premjeru sarunās aktualitāte ES daudzgadu budžets

Piektdien, 16. septembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzņēma Somijas premjeru Jirki Katainenu (Jyrki Katainen), kurš ieradies pirmajā vizītē Latvijā kopš valdības vadītāja pienākumu uzņemšanās. J. Katainens Rīgā apmeklē gadskārtējo Rīgas konferenci, kā arī šodien Rīgas Tehniskajā universitātē kopā ar Latvijas valdības vadītāju sniedza lekciju par Somijas pieredzi inovāciju jomā un izglītības reformā.

Latvijas un Somijas valdības vadītāji apmainījās ar viedokļiem par situāciju eirozonā un nākotnes prognozēm, kā arī par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžeta perspektīvu 2014. – 2020. gadam. V. Dombrovskis īpaši uzsvēra, ka Latvija neatbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu ierobežot finansējumu Kohēzijas politikai 2.5% apmērā no IKP. „Šāda pieeja, nosakot lineārus griestus, ir pretrunā ar reģionālās attīstības mērķiem. Latvijas prioritāte ir panākt pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana,” pauda V. Dombrovskis.

Tāpat Latvijas valdības vadītājs vērsa uzmanību uz Latvijas nostāju Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) jomā, kur nepieciešams panākt godīgus un vienlīdzīgus konkurences nosacījumus Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū. „Maksājumiem Latvijas lauksaimniekiem jābūt vismaz 200 eiru uz vienu hektāru,” tā V. Dombrovskis. J. Katainens pauda nostāju, kā atbalsts lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir viena Latvijas un Somijas sadarbības prioritātēm.

V. Dombrovskis informēja par aktualitātēm enerģētikas jomā Baltijas valstīs, tai skaitā pamatojumu tam, kādēļ reģionālā gāzes termināļa izveide ir labākais risinājums, kā pilnveidot enerģijas piegādi Baltijas valstīs, un Latvija ir labāka vieta termināļa izveidei.

Somijas premjers J. Katainens kā būtisku sadarbības jautājumu uzsvēra Eiropas Savienības Sēra direktīvu, kas šobrīd ir izstrādes stadijā un paredz pakāpenisku sēra satura samazināšanu. J. Katainens pauda nostāju, ka šī ir atzinīgi vērtējama iniciatīva, taču tā var paaugstināt transporta izmaksas Baltijas valstīs un ir nepieciešams izvērtēt tā ietekmi ekonomisko grūtību laikā.

J. Katainens izteica atzinību un augstu novērtēja Latvijas sabiedrības un valdības paveikto pēdējo divu gadu laikā un pauda nostāju, ka Latvija izvēlējusies pareizāko ceļu finanšu un ekonomisko grūtību pārvarēšanai.

Valdību vadītāji pārrunāja Latvijas un Somijas uzņēmēju sadarbību. J. Katainens uzsvēra, ka Latvijā darbojas 300 somu uzņēmumi, kas apliecina Latvijas tirgus nozīmību un abu valstu ekonomiku ciešo saikni.

Pirms tikšanās piedaloties publiskajā lekcijā „Zināšanas un talanti – Somijas pieredze, Latvijas iespējas”, V.Dombrovskis un J.Katainens salīdzināja Somijas un Latvijas pieredzi ekonomisko krīžu pārvarēšanā. Abi premjeri bija vienisprātis, ka valstu attīstības pamatā ir izglītota sabiedrība un inovācijas, kas vērstas uz attīstību ilgtermiņā. „Somijas izglītības sistēma ir viena no labākajām pasaulē, jo kā savu prioritāti jau daudzu gadu garumā izvirzām izglītības un inovāciju attīstību”, pauda Somijas premjers J. Katainens. Viņš uzsvēra, ka lielā mērā tieši investīcijas izglītībā, izpētē un inovācijās kļuva par iemeslu tam, ka Somijas ekonomikai atkopās pēc 2008. gada krīzes, kad valsts IKP bija samazinājies līdz 8 procentiem.

„Strukturālajās pārmaiņās, kas nāk līdz ar krīzi, ir izaicinājums, taču mazajām valstīm kā Somija un Latvija ir salīdzinoši vienkārši pielāgoties pārmaiņām”, pauda Somijas premjers. Viņš akcentēja, ka pārmaiņu laikā ir īpaši būtiski meklēt jaunas sadarbības iespējas, tostarp starp valsts iestādēm, izglītības iestādēm un uzņēmējiem, lai kopā spertu soļus uz dinamisku inovāciju un izpētes jomas attīstību, un līdz ar to arī uz ekonomikas atveseļošanos.

Šodien Latvijas premjers piedalās Rīgas konferencē, kur kopā ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas premjeriem diskutēs par valstu ekonomisko izaugsmi finanšu krīzes pārvarēšanas laikā un drošību Eiropas Savienības un NATO telpā.

Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Somiju
2010. gada beigās Somija bija Latvijas 9. lielākais preču eksporta un 6. lielākais preču importa partneris. Galvenās Latvijas eksporta preces uz Somiju ir koksne un tās izstrādājumi. Savukārt no Somijas galvenokārt ieved minerālos produktus, kā arī mašīnas, mehānismus un elektriskās iekārtas. Pakalpojuma eksportā pagājušajā gada beigās Somija bija 9. lielākais pakalpojumu eksporta un 8. lielākais pakalpojumu importa partneris. 2010. gadā Latvijas pakalpojumu ārējā tirdzniecībā ar Somiju pārsvars ir pārvadājumiem un tūrismam.

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Somijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2011.gada pirmā pusgada beigās sasniedza 266,4 milj. latu. 2010. gada beigās investīcijas pārsvarā uzkrātas darbībās ar nekustamajiem īpašumiem, apstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā. Savukārt Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Somijā 2011. gada pirmā pusgada beigās bija 3,8 milj. latu.

Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Somija ierindojas 11. vietā ar kopējo investīciju apjomu 153 milj. latu. Saskaņā ar „Lursoft” datiem Latvijā darbojas 357 uzņēmumi ar Somijas kapitālu. Lielākie Somijas investori ir YIT Construction Ltd. ar investīcijām uzņēmumā SIA „YIT Celtniecība” un Olvi Ovi ar investīcijām AS „Cēsu alus”.

Somijas premjera CV (šeit)
Foto no tikšanās
Audio no Somijas un Latvijas valdības vadītāju preses konferences (šeit).

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +37129120742/+37167082919
[email protected]

Papildu informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865/+371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu