Skip to main content

Spāre

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Spārē izteiktie priekšlikumi:

1. Saglabāt Spāres muižu, kā nozīmīgu kultūrvēsturisku objektu Talsu novadā; izstrādāt šī objekta vidēja termiņa attīstības stratēģiju, lai piesaistītu ES finansējumu ēkas rekonstrukcijai.
2. Regulāri informēt iedzīvotājus par jau atbalstīto projektu īstenošanas gaitu un pirms projektu pieteikumu sagatavošanas/iesniegšanas vispirms noskaidrot pagasta valdes/ iedzīvotāju viedokli par projekta aktualitāti/nepieciešamību pagasta teritorijā.
3. Nodrošināt pastāvīgu Spāres sporta laukuma apsaimniekošanu un plānot tā rekonstrukciju vidējā termiņā.
4. Izdarīt attiecīgas izmaiņas pašvaldības nolikumā, lai katram Talsu novada domes deputātam uz visu sasaukuma laiku tiktu deleģēta pārraudzība pār vienu novada pagastu/pilsētu.
5. Popularizēt Talsu novadu kā tūrisma galamērķi.
6. Atbalstīt „Spāres kinoteātra” biedrības dibināšanu un tās darbību, lai saglabātu kino rādīšanas tradīciju arī ārpus Talsu pilsētas.
7. Pilnveidot pašvaldības morālās un materiālās stimulācijas sistēmu – par izcilību, īpašiem sasniegumiem, novitātēm/nozīmīgām idejām kādā no nozarēm.
8. Jebkuras izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā uz/no Spāres saskaņot ar Ģibuļu pagasta valdi.
 

Tikšanās ar iedzīvotājiem Spārē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu