Skip to main content

Sporta skolu pedagogiem pieaugs atalgojums

Valdība šodien, 2.septembrī, apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, nodrošinot piemaksas par profesionālās darbības kvalitāti profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem.

Grozījumi paredz iekļaut sporta skolu pedagogu atalgojuma aprēķina formulā piemaksas arī tiem pedagogiem, kuri 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvuši pēc Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās. Līdz šim piemaksas tika nodrošinātas tikai tiem pedagogiem, kuri attiecīgās pakāpes ieguvuši projekta laikā.

Tāpat ar mērķi piesaistīt augstas klases speciālistus darbam sporta skolās un to kapacitātes stiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrija jauno politikas iniciatīvu ietvaros 2015.gadā papildus pieprasījusi vairāk nekā miljonu eiro profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai.

Šogad no valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams nodrošināt tikai 64% no nepieciešamās sporta treneru darba samaksas. Atbilstoši valsts budžeta bāzē pieejamajiem līdzekļiem 2015.gadā varēs nodrošināt aptuveni 74%, bet 2016.gadā – aptuveni 84% no nepieciešamā finansējuma treneru algām. Savukārt, ja valdība atbalstīs papildu finansējuma piešķiršanu jauno politikas iniciatīvu ietvaros, valsts budžeta daļa tiks pakāpeniski palielināta līdz 100% 2016.gadā, nodrošinot pieaugumu līdz 85% jau 2015.gadā.

Treneru atalgojuma sakārtošana sporta skolās nepieciešama, lai veicinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto bērnu un jauniešu skaita pieaugumu, kā arī nodrošinātu talantīgo jauno sportistu sagatavošanas sistēmas darbību, t.sk. atlasi, trenēšanu un dalību sporta sacensībās. Tādējādi tiktu nodrošināta arī rezerves sagatavošana augstas klases sportistiem.

Latvijā ir 70 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, kurās 1598 treneru vadībā 37 sporta veidos trenējas 29 177 bērni un jaunieši.

Ar MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”” var iepazīties MK mājaslapā.

Papildus informācija:
Kristīne Keiča
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr: 67047804, 25708856

Dalies ar ziņu