Skip to main content

Stiprāka Latvija Eiropā

Eiropas Parlamenta pieņemtie likumi ir koordinātu sistēma, pēc kuras vadās Eiropas Savienības valstis, tajā skaitā Latvija. Pirms kārtējām Eiropas Parlamenta vēlēšanām katras valsts pilsoņi novērtē savu deputātu pienesumu Eiropas likumdošanā, bet vēlēšanu dienā dara visu, lai viņu intereses turpmāk tiktu aizstāvētas vēl labāk. VIENOTĪBAS kandidāti ir dažādu nozaru profesionāļi ar nacionālu stāju un tradicionāli ir daļa no lielākās un ietekmīgākās Eiropas Parlamenta frakcijas – ETP. Viņu spēkos ir ietekmēt procesus, lai dzīve Latvijā kļūtu labāka.

Balsosim par stiprāku Latviju Eiropā!

 

 

 

STIPRĀKA LATVIJA EIROPĀ

Piecos gados Latvija no Eiropas “rūpju bērna” kļuvusi par visstraujāk augošo eirozonas ekonomiku. Mēs izmantojām Eiropas Savienības (ES) sniegtās iespējas krīzes pārvarēšanai. ES struktūrfondu investīcijas palīdzēja atjaunot ekonomikas izaugsmi, bet Eiropas Sociālais fonds – atbalstīt mazāk aizsargātās sabiedrības grupas. Pievienošanās eirozonai ir nostiprinājusi Latvijas ekonomisko drošību un politisko ietekmi. Latvijas zemnieki nākamajos septiņos gados saņems par vienu miljardu eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. Latvijas izaugsmei ES budžetā kopumā būs pieejami pieci miljardi eiro.

Arī turpmāk VIENOTĪBA lietpratīgi pārstāvēs Latvijas intereses, nostiprinot Latvijas ietekmi Eiropā un pasaulē. Mēs esam daļa no Eiropas ietekmīgākā politiskā spēka – labēji centriskās Eiropas Tautas partijas. Mums ir pieredzējusi un profesionāla komanda – politiķi, kurus pazīst un ciena Eiropā.

 

Izaugsme un nodarbinātība

Eiropai ir jāmainās. Latvija ir pierādījusi, ka reformas jāveic ātri un izlēmīgi. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi, jāstiprina Latvijas un Eiropas konkurētspēja – jāveic strukturālās reformas dalībvalstīs, jāsamazina administratīvais slogs, jāinvestē zinātnē un inovācijās. Pilnīgāk jāizmanto Eiropas vienotā tirgus potenciāls, t.sk. pakalpojumu, enerģētikas un informācijas tehnoloģiju jomās.

Enerģijas monopolisti jāpakļauj konkurencei. Latvijas gāzes un elektrības tīkli ir jāsavieno ar Eiropas energosistēmām, piesaistot ES līdzekļus. Jānodrošina ES līdzekļu pieejamība reģionālajiem transporta projektiem, t.sk. “Rail Baltica” projektam.

Jāveido kopējs digitālais tirgus, t.sk., izveidojot vienotu e-paraksta un e-dokumentu sistēmu.

Latvijas uzņēmējiem Eiropā jānodrošina godīgas konkurences iespējas. VIENOTĪBA stingri iestāsies par lauksaimniecības tiešmaksājumu tālāku izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm, kā arī par pienācīgu ES budžeta daļu ES fondiem nākamajā daudzgadu budžetā.

 

Sociāli atbildīga politika

Sadalot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus un rosinot jaunas ES iniciatīvas sociālajā jomā, VIENOTĪBAS prioritātes būs atbalsts ģimenēm ar bērniem, iedzīvotāju nodarbinātības iespēju uzlabošana, nabadzības un nevienlīdzības mazināšana.

Latvijai racionāli jāizlieto ES atbalsts jauniešu bezdarba samazināšanai, kā arī jāizmanto ES sniegtās iespējas Latvijas iedzīvotāju reemigrācijas veicināšanai.

 

Zināšanu ekonomika

Latvijai efektīvi jāizmanto ES pētniecības, zinātnes un izglītības programmas “Apvārsnis 2020” un “Erasmus Plus” ilgtspējīgas tautsaimniecības un zināšanu ekonomikas attīstībai, jaunu darba vietu radīšanai un plaisas mazināšanai starp zinātni un tautsaimniecību.

ES programmām ir jāsniedz iespējas jaunu izcilības centru radīšanai un jānodrošina vienmērīgāka pētniecības telpas attīstība visā ES.

Eiropas ārpolitikā VIENOTĪBAS prioritāte ir ciešāka sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm, veicinot to pakāpenisku integrāciju ES ekonomikas un tiesību telpā. VIENOTĪBA atbalstīs transatlantisko sadarbību – efektīvu NATO un transatlantisko brīvās tirdzniecības telpu. Sekmēsim mehānisma izstrādi, kas ļautu ES ātri un efektīvi reaģēt uz ārkārtas situācijām Eiropā un pasaulē.

VIENOTĪBA veicinās Eiropas kopējās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas stiprināšanu, ciešāku sadarbību tieslietu un iekšlietu jomās.

VIENOTĪBA atbalstīs valodu un kultūru daudzveidību Eiropā; latviešu valodas, kultūras un latviskās identitātes stiprināšanu. Mēs turpināsim iestāties par vēsturisko taisnīgumu – totalitārā komunisma noziegumu nosodījumu un piemiņu Eiropas kopējā vēsturē.

Mūsu princips ir “vairāk Eiropas lielās lietās un mazāk Eiropas mazās lietās”. Eiropai jāpieņem nopietni lēmumi lielās lietās un nav jātērē resursi tādu jautājumu regulēšanai, kurus efektīvāk var risināt dalībvalstīs.

Strādājot vienoti, Eiropā var panākt daudz. Mums būs unikāla iespēja apvienot Latvijas prezidentūras ES, mūsu Eiropas Parlamenta deputātu un mūsu līderu Eiropas Komisijā spēkus Latvijas cilvēku interesēs. Latvija var – kopā mēs esam spēks!

Dalies ar ziņu