Skip to main content

Budžeta komisija galīgajam lasījumam atbalsta Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumprojektu

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 9.aprīlī, izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstīja jauno Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumprojektu, kas paredz ekonomikas „labajos gados” valstij veidot uzkrājumus, ko varētu izmantot ekonomikas lejupslīdes posmā.

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu, ņemot vērā principu, ka ekonomikas „labajos gados” valsts veido budžetu ar pārpalikumu un šos līdzekļus uzkrāj, lai tos tērētu ekonomikas „sliktajos gados”. Jaunais likums noteiks ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izveidošanas, līdzekļu izmantošanas, pārvaldīšanas un to uzskaites, kā arī pārskatu sagatavošanas kārtību.

Ilgtermiņa stabilizācijas rezervi veidos valsts pamatbudžeta faktisko ieņēmumu pārpalikums pār faktiskajiem izdevumiem, ieņēmumi par rezerves līdzekļu pārvaldību un līdzekļi, ko rezervē paredz iemaksāt gadskārtējā valsts budžeta likums. Par to, vai valsts budžeta līdzekļus ieskaitīt ilgtermiņa rezervē vai arī novirzīt valsts parāda segšanai lems Ministru kabinets.

Rezervē uzkrātos finanšu līdzekļus varēs tērēt valsts pamatbudžeta finansiālā deficīta segšanai, kā arī pasākumiem, lai mazinātu vai novērstu fiskālos riskus. Tāpat šos līdzekļus varēs izmantot īstermiņa finansēšanai Valsts kases kontos situācijās, kad nav iespējami citi finansējuma avoti vai līdzekļu nodrošināšana ir saistīta ar lieliem valsts budžeta izdevumiem. Par nepieciešamību izmantot ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus pēc finanšu ministra ierosinājuma lems Ministru kabinets.

Līdzekļus ilgtermiņa stabilizācijas rezervē nošķirti no citiem valsts budžeta līdzekļiem tāpat kā līdz šim pārvaldīs Valsts kase, tos ieguldot dažādos finanšu instrumentos, tostarp vērtspapīros, noguldījumos Latvijas Bankā, kredītiestādēs un ieguldījumu fondos.

Likumprojekts nosaka, ka Ministru kabinetam līdz 1.aprīlim Saeimā būs jāiesniedz ziņojums par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, kā arī par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un finansētajiem pasākumiem.

Par Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā vēl lems Saeima.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

 

Dalies ar ziņu