Skip to main content

Štokenbergs ar ASV vēstnieci Latvijā pārrunā WikiLeaks jautājumu

Trešdien, 1. decembrī, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs iepazīšanās vizītē tikās ar ASV vēstnieci Latvijā Džūditu Gārberi (Judith Garber) un pārrunāja WikiLeaks publicēto informāciju par ASV diplomātisko saraksti, kā arī Latvijas un ASV sadarbību tieslietu jomā.

A. Štokenbergs vēstniecei norādīja, ka Latvija publiski nekomentēs ne publicēto ziņojumu saturu, ne tajos pieminētās personas, jo nav zināms ziņojumu autenstiskums un tie būtu jāskata plašākā kontekstā, ņemot vērā diplomātisko praksi. ASV vēstniece un A.Štokenbergs bija vienisprātis, ka žurnālistika, kas manipulē ar fragmentāru informāciju, grauj varas autoritāri un līdz ar to stabilitāti un drošību, un tā nav uzskatāma par analītisku un atbildīgu, kas vērsta uz sabiedrības interešu aizsardzību.

Puses pārrunāja arī iesniegumu par ASV, iespējams, nelikumīgu rīcību, filmējot vēstniecības garāmgājējus. Vēstniece ministram paskaidrojusi, ka pie vēstniecības ēkas novietotās videokameras nav ar mērķi ievākt kādu specifisku informāciju, bet gan lai rūpētos par vēstniecības, tās darbinieku un apmeklētāju drošību, jo ASV vēstniecībām daudzviet pasaulē notikuši izbrukumi.

Ar ASV vēstnieci ministrs pārrunāja arī vairākus nolīgumus starp ASV un Eiropas Savienību, tai skaitā par personas datu aizsardzību, kad tos nodod un apstrādā, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un sodītu par tiem, ieskaitot terorismu, policijas sadarbības un krimināltiesiskās sadarbības jomā. Ministrs informēja, ka Latvija atbalsta nepieciešamību noslēgt jumta nolīgumu un, ja šis nolīgums tiktu attiecināts arī uz spēkā esošajiem divpusējiem līgums, Latvija ir gatava veikt līgumu noteikumu saskaņošanu.

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu