Skip to main content

Straujuma: izglītība ir galvenais dzinulis mūsu valsts attīstībai

FOTO no konferences

Visu līmeņu izglītība ir galvenais dzinulis mūsu valsts un cilvēku attīstībai, to Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma uzsvēra piektdien, 29.septembrī, parlamentā atklājot konferenci par vidējās izglītības mācību saturu.

“Izglītības jomā Latvijā pašlaik notiek ļoti vērienīgas reformas, kuru mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību pieeju visos izglītības posmos, lai mūsu bērniem mācības dotu ne vien zināšanas, bet arī prasmes tās pielietot dzīvē.

 

Vidējās izglītības satura reformas centrā ir skolēns, un, lai izmaiņas ieviestu, ir jārod vienprātība un izpratne par to būtību,”

 

konferences mērķi akcentē L.Straujuma.

Līdz ar šo konferenci Ilgtspējīgas attīstības komisija uzsāk izglītībai veltītu konferenču ciklu, kura gaitā plānotas diskusijas arī par augstāko izglītību un mūžizglītību, kā arī par pedagogu sagatavošanu jaunajam izglītības satura modelim.

Uzrunājot klātesošos, L. Straujuma pateicās jaunā vispārējās izglītības satura izstrādātājiem, novēlot izturību un drosmi nākamajā mācību gadā pakāpeniski uzsākt reformu, kā arī izteica gandarījumu, ka šodien diskusijā piedalās arī skolēni un viņu vecāki.

Lai diskutētu par vispārējās vidējās izglītības mācību satura reformu, Saeimā šodien notiek konference “Jaunais vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”. To organizē Ilgtspējīgas attīstības komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību.

Konferences mērķis ir apspriest jauno kompetenču pieejā balstīto vispārējās vidējās izglītības saturu, kā arī ar iesaistītajām pusēm panākt vienotu izpratni par optimālu izglītības modeli, lai jaunieši tiktu vispusīgi izglītoti un sagatavoti tālākajai izglītībai un darbam.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja arī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Ar vidējās izglītības satura reformu konferencē iepazīstināja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, savukārt uzņēmuma “Dynamic University” izpilddirektors Jānis Meirāns prezentēja pētījumu “Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā”. Diskusijā piedalās arī skolu direktori, skolēnu un viņu vecāku pārstāvji, kā arī augstskolu mācībspēki, zinātnieki un biznesa pārstāvji.

Konferencei līdzi var sekot arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu