Skip to main content

SVF atzinīgi novērtē Latvijas ekonomikas atveseļošanos

No 7. līdz 13. maijam norisinājās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) ekspertu vizīte Latvijā, kuras ietvaros notika tikšanās arī ar finanšu ministru Andri Vilku. Noslēdzot vizīti Rīgā SFV ir atzinīgi novērtējis Latvijas ekonomikas atveseļošanos un tās straujo izaugsmi, tiecoties uz 4% pieaugumu šajā gadā. Inflācija un tekošā konta deficīts ir zems, un paredzams, ka saglabāsies tāds arī vidējā termiņā.

„Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu ieteikumi un mums nodotā pieredze ir ļoti nozīmīga, lai Latvija varētu turpināt ekonomisko izaugsmi un samazināt sociālo nevienlīdzību. Esmu gandarīts par ārvalstu ekspertu atzinīgu novērtējumu paveiktajam, bet uzskatu, ka mums vēl daudz pūļu jāpieliek, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotājiem Eiropas līmeņa labklājību,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

SVF savā noslēguma ziņojumā uzsver Latvijas stabilo fiskālo stāvokli un to, ka ir svarīgi ievērot jaunā fiskālās politikas regulējuma, īpaši Fiskālās disciplīnas likuma, prasības arī turpmāk. Vidējā termiņā Latvijai būtu jāpievērš uzmanību fiskālajai bilancei, jo varētu samazināties ienākumi no valsts uzņēmumiem, kā arī no pensiju indeksācijas atsākšanas. Tāpat pēc ārvalstu ekspertu domām būtu jāņem vērā AS „Liepājas Metalurgs” izsniegtās garantijas iespējamā negatīvā ietekme uz Latvijas ekonomikas turpmāko izaugsmi.

SVF arī uzsver, ka Latvijas prioritātei ir jābūt strukturāliem pasākumiem, kas vērsti uz bezdarba un sociālās nevienlīdzības samazināšanu. Šiem pasākumiem jāizriet no Pasaules Bankas veiktā pētījuma analīzes. Tāpat nepieciešams veikt pasākumus, lai uzlabotu darbaspēka prasmes un kompetences, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kā arī arodizglītības kvalitāti un tiesu reformas. Tajā pašā laikā jāstiprina sociālās drošības pasākumus un jāsamazina nevienlīdzību.

SVF savā ziņojumā arī uzsver, ka nerezidentu noguldījumu pieaugumu risku palīdzēs ierobežot jaunie regulēšanas un uzraudzības pasākumi un ka 2013. gada februārī uzliktās pastiprinātas likviditātes prasības bankām, kuras galvenokārt pieņem nerezidentu noguldījumus, ir atbilstošas.

Jāatgādina, ka Latvija pagājušajā gadā pirms termiņa atmaksāja krīzes laikā starptautiskajā aizdevuma programmā visu saņemto SVF aizdevumu.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu