Skip to main content

Tālākai apstiprināšanai virza izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

2012. gada 15. novembrī valsts sekretāru sanāksmē izskatīti un tālākai apstiprināšanai valdībā virzīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību*. Lai grozījumu projekts stātos spēkā, tas vēl jāapstiprina Ministru kabinetā.

Grozījumu projektā iekļauti jauni ģimenes ārstu darba kvalitātes kritēriji, aizstājot līdzšinējo darbības novērtēšanas sistēmu. Plānots papildu līdzšinējiem izpildes kritērijiem iekļaut rādītājus, kas saistās ar hronisko pacientu veselības aprūpi, vēža profilaktisko pārbaužu veikšanu un uzlabot ģimenes ārsta komandas pieejamību pacientiem, tādējādi mazinot nepamatotu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukumu skaitu.

Grozījumi projektā paredzētas izmaiņas ģimenes ārsta prakses darba organizācijā, nosakot, ka akūtiem pacientiem ģimenes ārsta pieejamību jānodrošina tajā pašā dienā, kad pacients vērsies ārsta praksē – neatkarīgi no akūto pacientu pieņemšanas laika beigām. Savukārt gadījumos, kad ģimenes ārsts saņems informāciju par neatliekamās palīdzības brigādes izsaukumu pie savā praksē reģistrēta pacienta, kurš izsaukuma rezultātā nav ticis stacionēts slimnīcā – nākamās darba dienas laikā ārstam būs jāsazinās ar pacientu un jāvienojas par turpmāko ārstēšanu. Pie šādiem pacientiem valsts arī apmaksās ģimenes ārsta vizīti mājās.

Plānots, ka praksēs, kurās reģistrēti vairāk nekā 1800 pacienti, veselības aprūpi nodrošinās arī otra māsa un prakse būs atvērta ilgāku laiku. Tāpat noteikts, ka ģimenes ārsts, kurš kā aizvietotājs pieņem cita ģimenes ārsta pacientus, varēs tos nosūtīt tālākai ārstēšanai pie ārsta speciālista.

Lai novērstu invaliditātes iestāšanos vājdzirdības dēļ, grozījumi paredz, sākot ar nākamo gadu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāt kohleārā implanta ievietošanu ilgstoši slimojošiem darbspējīgā vecumā. Līdz šim šis pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem tika apmaksāts tikai bērniem.

Lai nodrošinātu lielākam sieviešu skaitam iespēju saņemt valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu neauglības gadījumā, grozījumu projektā noteikts, ka sievietēm līdz 37 gadu vecumam no valsts budžeta tiek apmaksātas 2 medicīniskās apaugļošanas procedūras.

Grozījumi paredz dzemdību palīdzības apmaksā ieviest principu „nauda seko pacientam”. Tādējādi vecākiem tiks nodrošināta lielākas iespējas izvēlēties ārstniecības iestādi dzemdību palīdzības saņemšanai, kā arī veicinās pakalpojumu sniedzēju konkurenci.

Tāpat grozījumu projektā noteikts, ka pacientiem ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju (HIV) ārsts infektologs būs tiešās pieejamības speciālists, pie kura varēs vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma.

Grozījumu projektā iekļauti arī stacionārās veselības aprūpes kvalitātes izvērtējuma kritēriji, atbilstoši kuriem plānots veikt salīdzinošu slimnīcu darbības analīzi. Novērtējuma rezultāti tiks publicēti Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

*2006. gada 19. decembra MK noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67876106, 67876008
[email protected]

 

Dalies ar ziņu