Skip to main content

Tālvadības gaisa kuģu iekļaušanās Eiropas gaisa telpā

Lai veicinātu tālvadības gaisa kuģu industrijas attīstību un drošu integrāciju kopējā Eiropas gaisa satiksmē, Rīgā 5. un 6. martā notiks augsta līmeņa konference par tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) attīstību. Tajā iezīmēs pamatprincipus Eiropas Savienības (ES) vienota regulējuma izveidei šajā jautājumā.

Jauno tehnoloģiju attīstības ātrums un inovācijas paver neierobežotas iespējas, vienlaikus ir jāņem vērā arī juridiskie aspekti, lai nodrošinātu tālvadības gaisa kuģu sistēmu darbības drošumu un sabiedrības privātumu. Konferencē sapulcinās augsta līmeņa viedokļu līderus no ES institūcijām un dalībvalstīm, starptautiskām aviācijas organizācijām, kā arī aviācijas industrijas pārstāvjus.

“Galvenais vienota ES regulējuma uzdevums ir veicināt perspektīvā tālvadības gaisa kuģu tirgus attīstību un stiprināt tā konkurētspēju globālā mērogā, lai sabiedrība maksimāli iegūtu no iespējām, ko paver tālvadības gaisa kuģu sistēmu industrijas piedāvājums”, norāda satiksmes ministrs Anrijs Matīss.

Violeta Bulca, ES Mobilitātes un transporta komisāre: "Eiropai jābūt ambiciozai un jāatzīst tālvadības gaisa kuģi kā būtiska nākotnes aviācijas sastāvdaļa. Tie rada arvien jaunas iespējas un ļauj īstenot plašāku klāstu pakalpojumu un operāciju. Tālvadības gaisa kuģi jau lido, un tirgus pieprasa attīstību. Mums nepieciešams radīt piemērotu vidi, lai nozare uzplauktu. Atsevišķas ES dalībvalstis jau ir radījušas savu regulējumu, taču lielākā daļā dalībvalstu regulējuma nav. Ir pienācis laiks pieņemt lēmumus, un konference, kas šajā nedēļā norisināsies Rīgā, mums palīdzēs šajā ziņā. Mēs tajā nepieņemsim precīzu regulējumu, taču mums jāformulē vīzija, kā plānojam atrisināt pastāvošos izaicinājumus."

Konferences diskusijas norisināsies trīs sesijās. Pirmās debates būs veltītas ieguvumiem, ko sniedz tālvadības gaisa kuģu nozares izaugsme, tostarp, tehnoloģiju attīstība un jaunu darba vietu radīšana. Vienlaikus uzmanība tiks pievērsta industrijas pārstāvju redzējumam par drošības un privātuma jautājumiem attiecībā uz tālvadības gaisa kuģu izmantošanu, kā arī nozari attīstoša regulējuma principiem un infrastruktūras izveides nepieciešamību.

Savukārt politikas veidotāji iezīmēs būtiskākos aspektus, lai sasniegtu samērīgu tālvadības gaisa kuģu tirgus regulējumu, kas ir viens no izaicinājumiem, lai tos sekmīgi iekļautu vispārējā gaisa telpā. Lai sekmētu tālvadības gaisa kuģu sistēmu tirgus iespēju attīstību, nepieciešams skaidrs, vienots ES regulējums, novēršot pārlieku administratīvo slogu un ņemot vērā tālvadības gaisa kuģu sistēmu atšķirības un plašās izmantošanas iespējas.

Konferences trešā, noslēdzošā diskusija būs veltīta iedzīvotāju interešu aizsardzībai. Viedokļu līderi apskatīs drošības un datu aizsardzības aspektus, kas jāņem vērā, un kā tie ietekmē tālvadības gaisa kuģu industrijas attīstību.

Konferences laikā notiks arī tālvadības gaisa kuģu sistēmu praktiskie demonstrējumi. Savus lidaparātus demonstrēs Aerialtronics & DARPAS, Clear Flight Solutions, Cyberhawk, Helico Aerospace Industries un Royal Military Academy & ICARUS Consortum.

Konferencei visa tās norises laikā varēs sekot līdzi tiešsaistē Latvijas prezidentūras mājas lapā EU2015.LV

Konferencē piedalīsies Latvijas Republikas satiksmes ministrs Anrijs Matīss, ES Mobilitātes un transporta komisāre Violeta Bulca, aicināti piedalīties pārstāvji no Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA), Eiropas Aizsardzības aģentūras (EDA), Eirokontroles, SESAR, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO), Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA), u.c., kā arī pārstāvji no tādām pazīstamām kompānijām kā, piemēram, Flying-Cam, Amazone, kā arī Latvijas RPAS industrijas pārstāvji UAV Factory, Drone Technology, Flyvisione un Airdog izgatavotāji SIA "Helico Aerospace Industries".

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un VAS „Civilās aviācijas aģentūra” sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK) RPAS konferenci rīko Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.

Informāciju sagatavoja:
LR Satiksmes ministrija
Tālr.: 67028370
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu