Skip to main content

Reirs: ārējo faktoru ietekme liks nākamā gada budžetu izstrādāt īpaši piesardzīgi

Otrdien, 3. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē tiks skatīts rīkojuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvara 2016., 2017. un 2018. gadam un valsts budžeta 2016. gadam sagatavošanas grafiku.

“2015. gada budžets, kā jau vēlēšanu gadā, tika pieņemts saspringtos termiņos. Sagatavojot 2016. gada budžetu, pieturēsimies pie līdzsvarota grafika. Tas ļaus valdībai savlaicīgi uzsākt sarunas ar sociālajiem partneriem,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Saeimā abus likumprojektus paredzēts iesniegt šā gada 30. septembrī. Lai noteiktos termiņus varētu ievērot, nepieciešams savlaicīgi uzsākt darbu pie abu likumprojektu sagatavošanas, nodrošinot vispusīgu analīzi un diskusijas pirms galīgo lēmumu pieņemšanas.

“Ņemot vērā esošo pieredzi, īpaši gribu aicināt ministrijas un citas centrālās valsts pārvaldes iestādes rūpīgi pārdomāt savus budžeta pieprasījumus nākamajam gadam. Nav pieļaujams, ka vien pāris mēnešus pēc budžeta apstiprināšanas saņemam pieprasījumus par dažāda veida papildu finansējuma nepieciešamību. Tāpat īpaši jāņem vērā būs ārējo faktoru ietekme uz ekonomisko situāciju valstī nākamgad un vidējā termiņā,” uzsver finanšu ministrs.

Tāpat rīkojuma projekts kā vienu no vidēja termiņa budžeta izstrādes procesa starpposmiem paredz Latvijas Stabilitātes programmas 2015. – 2018. gadam izstrādi. Uz Stabilitātes programmas izstrādi tiek atjaunotas makroekonomisko rādītāju prognozes 2016., 2017. un 2018.gadam, specificēti vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes. Tāpat tiek apzināts līdz šim paveiktais un definēti turpmākie soļi attiecībā uz strukturālo reformu īstenošanu.

Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2016. gadam” sagatavošanas grafiks:

Nr.
p.k.
Pasākums
Izpildītāji
Termiņš
1.
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2016., 2017. un 2018.gadam noteikšana, saskaņošana ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu” sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 16.marts
2.
Informatīvā ziņojuma “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu” izskatīšana
Ministru kabinets
2015.gada 17.marts
3.
Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 2016., 2017. un 2018.gadā
Finanšu ministrija
2015.gada 27.marts
4.
Latvijas Stabilitātes programmas 2015. – 2018.gadam sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes 2016., 2017. un 2018.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)
Finanšu ministrija
2015.gada 10.aprīlis
5.
Latvijas Stabilitātes programmas 2015. – 2018.gadam apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2016., 2017. un 2018.gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)
Ministru kabinets
2015.gada 14.aprīlis
6.
Latvijas Stabilitātes programmas 2015. – 2018.gadam saskaņošana ar Saeimas Eiropas lietu komisiju un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un iesniegšana Eiropas Komisijai
Finanšu ministrija
2015.gada 15.aprīlis
7.
Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas
Ministrijas
2015.gada 1.jūnijs
8.
Informatīvā ziņojuma “Par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 31.jūlijs
9.
Fiskālo risku deklarācijas sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 31.jūlijs
10.
Informatīvā ziņojuma “Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016. – 2018.gadā” sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 31.jūlijs
11.
Informatīvā ziņojuma “Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016. – 2018.gadā”  izskatīšana
Ministru kabinets
2015.gada 4.augusts
12.
Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana
Ministru kabinets
2015.gada 4.augusts
13.
Diskusijas un lēmuma pieņemšana par valsts budžeta jaunajām politikas iniciatīvām vai optimizācijas pasākumiem 2016., 2017. un 2018.gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes
Ministru kabinets
2015.gada 4.augusts, 11.augusts
14.
Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2016., 2017. un 2018.gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2015.gada 12.augusts
15.
Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2016., 2017. un 2018.gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām
Finanšu ministrija
2015.gada 14.augusts
16.
Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Ministrijas
2015.gada 24.augusts
17.
Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2016., 2017. un 2018.gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2015.gada 1.septembris
18.
Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana
Ministru kabinets
2015.gada 25.augusts, 1.septembris, 8.septembris
19.
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana paplašinātajā Ministru kabineta komitejas sēdē
Ministru kabinets
2015.gada 21.septembris
20.
Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 25.septembris
21.
Likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” (ar paskaidrojumiem) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 25.septembris
22.
Vispārējās valdības budžeta plāna projekta sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Finanšu ministrija
2015.gada 25.septembris
23.
Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” (ar paskaidrojumiem) un likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana
Ministru kabinets
2015.gada 29.septembris
24.
Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana
Ministru kabinets
2015.gada 29.septembris
25.
Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” (ar paskaidrojumiem,  pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā
Ministru kabinets
2015.gada 30.septembris
26.
Vispārējās valdības budžeta plāna iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai
Finanšu ministrija
2015.gada 30.septembris
 
MK rīkojuma projekts un tā pielikums ar grafiku pieejams šeit.
Dalies ar ziņu