Skip to main content

Tiek paaugstināts Latvijas kredītreitings

Šā gada 2. maijā starptautiskā reitingu aģentūra Standard & Poor*s par vienu pakāpi paaugstinājusi Latvijas novērtējumu ilgtermiņa un īstermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā no BB+/B uz BBB-/A-3 ar stabilu šī reitinga prognozi nākotnē (Stable Outlook). Savukārt novērtējums naudas brīvajai plūsmai un konvertācijai ir paaugstināts no BBB+ uz A-.

Ar šo lēmumu Standard & Poor*s atgriež Latvijas kredītreitingu investīciju līmenī, un tas ir nozīmīgs Latvijas ekonomiskās attīstības potenciāla novērtējums kopumā. Pašlaik investīciju kategorijas kredītreitingu Latvijai jau ir piešķīrušas starptautiskās reitingu aģentūras Fitch Ratings un Moody*s.

„Latvija pašlaik ir patiesi unikālā situācijā, jo laikā, kad krītas ekonomiskā aktivitāte Eiropas Savienībā un vairākumam dalībvalstu tiek samazināts kredītreitings, mūsu valstij tas tiek paaugstināts. Kredītreitingu aģentūra atzinīgi ir novērtējusi Latvijas turpmāko attīstības potenciālu, pateicoties valdības un uzņēmēju kopīgi paveiktajam, kā arī saņemot sabiedrības atbalstu, lai kopīgi līdzsvarotu valsts ekonomiku. Patlaban Latvija uz visa pārējā Eiropas Savienības fona disonē, jo šogad mums paredzama straujāka ekonomiskā izaugsme nekā citās dalībvalstīs, tāpēc Latvija kļūs aizvien interesantāka ārvalstu investoriem un starptautiskajiem uzņēmumiem,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Standard & Poor*s savu lēmumu pamato ar to, ka iepriekšējā periodā tika uzlabota Latvijas politiskā vide un valsts fiskālā disciplīna, jo Latvija turpina virzīties uz tās fiskālajiem mērķiem, samazinot vispārējās valdības budžeta deficītu no 8,2% no IKP 2010. gadā līdz 3,5% no IKP 2011. gadā.

Aģentūra arī norāda, ka nesen veiktās valdības politiskās reformas un apņemšanās stiprinās politisko atbildību un nodrošinās fiskālo disciplīnu vidējā termiņā, kā arī būtisku ekonomikas elastību un eksporta pieaugumu IKP struktūrā.

Nesenās vēlēšanu reformas, padarot Saeimas vēlēšanu procedūru pārskatāmāku, ierobežojot politisko reklāmu un ieviešot valsts finansējumu politiskajām partijām, turpmāk stiprinās politisko atbildību un uzlabos politisko vidi kopumā Latvijā.

Standard & Poor*s atzinīgi novērtē valdības sagatavoto Fiskālās disciplīnas likumu, kurā būs ietvertas prasības sabalansēt budžetu ekonomikas ciklā un noteikt nominālo izdevumu griestus. Paredzams, ka likums stāsies spēkā 2012. gada vidū, tādējādi ierobežojot izdevumu pieaugumu. Aģentūra sagaida, ka valdība sasniegs tās deficīta mērķi zem 3% no IKP 2012. gadā un turpinās samazināt budžeta deficītu vidējā termiņā.

Stabilais aģentūras novērtējums apliecina viedokli par notiekošajām izmaiņām privātajā sektorā un uzlabotiem darbības rādītājiem fiskālajā un inflācijas jomā, samazinot risku, ka varētu mazināties valdības apņemšanās veikt fiskālo konsolidāciju un mātes bankas varētu samazināt savu darbību Latvijā.

Standard & Poor*s Latvijas kredītreitingu nākotnē varētu vēl paaugstināt, ja turpināsies pozitīvas izmaiņas privātajā sektorā un darbības rādītāji fiskālajā un inflācijas jomā atbildīs eirozonas kritērijiem. Plānotā iestāšanās eirozonā un līdz ar to arī Eiropas Centrālajā bankā, kā arī citos aizdevumu instrumentos samazinātu Latvijas ārējā finansējuma riskus un uzlabotu tās monetāro elastību.

Informāciju par Latvijas kredītreitingu skatīt Valsts kases mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu