Skip to main content

Tiesībsargs aicina domi noteikt līdzvērtīgus maksas braukšanas atvieglojumus arī profesionālo skolu audzēkņiem; RD „Vienotība” atkārtoti aicinās piešķirt bezmaksas braukšanu arodskolēniem

Rīgas domes deputātu frakcija „Vienotība” jau vairākkārt aicinājusi Rīgas domes valdošo koalīciju ievērot vienlīdzības principu un piešķirt bezmaksas braukšanu Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Taču 15. maijā, lemjot par bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošanu vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem, Rīgas domes valdošā kliķe noraidīja Vienotības priekšlikumu.

Latvijas Republikas Satversmes 91. pants nosaka, ka „visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas”. Satversmes tiesa, interpretējot Satversmes 91. pantu ir atzinusi, ka vienlīdzības princips liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.

Tiesībsargs savā vēstulē Rīgas domei uzsver, ka visiem izglītojamiem – kā vidusskolēniem, tā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem vienlīdz ir nepieciešams sabiedriskais transports, lai nokļūtu izglītības iestādē un atbalsts izmaksu segšanā un aicina ievērot Latvijas Republikas Satversmes 91. pantā ietverto tiesiskās vienlīdzības principu, nosakot līdzvērtīgus braukšanas maksas atvieglojumus arī profesionālo skolu skolēniem.

RD frakcija „Vienotība” atkārtoti rosinās piešķirt 100% atlaides sabiedriskajā transportā profesionālo skolu audzēkņiem.

Papildus informācija:
Juris Viņķelis, tālr.: 29243996
Olafs Pulks, teālr.: 29450254

Informāciju sagatavoja:
Kristīna Ancāne
Rīgas domes frakcijas "Vienotība"
deputātu palīdze
Tālr.: 25486049

 

Dalies ar ziņu