Skip to main content

Turpinās darbs pie izmaiņām sociālās aizsardzības sistēmā

Labklājības ministrija (LM) kopumā atbalsta Eiropas Komisijas (EK) vērtējumu par Latvijas ekonomisko un sociālo situāciju, ņemot vērā pērn publicēto gada izaugsmes pētījumu un tajā ieteiktās prioritātes.

LM piekrīt EK viedoklim par sasniegto progresu attiecībā uz nepieciešamajām izmaiņām sociālās palīdzības sistēmā, nodrošinot atbilstošākus pabalstus iedzīvotājiem, lielāku uzsvaru liekot uz sociālajiem pakalpojumiem un cilvēku aktivizēšanu, kā arī uzlabojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumu mērķēšanu un pārklājumu.

„Labklājības ministrija atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas ieguldīto darbu sociālās jomas politiku un pasākumu novērtēšanā un piekrīt analizētajiem izaicinājumiem tuvākā un vidējā termiņā. Tie apliecina, ka strādājam pareizā virzienā. Vienlaikus jāuzsver, ka nabadzības un sociālās atstumtības mazināšana ir iespējama tikai tad, ja mērķtiecīgi pasākumi tiek īstenoti vairākās saistītās jomās,” skaidro LM parlamentārā sekretāre Karina Korna.

Runājot par aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem bezdarbniekiem, LM norāda, ka Latvijā izveidotā bezdarbnieku aktivizēšanas sistēma atbilst Eiropas Savienības (ES) vispārpieņemtajai labajai praksei. Proti, šobrīd bezdarbnieku iesaiste aktīvās darba tirgus politikas pasākumos notiek saskaņā ar profilēšanas rezultātiem. 2015.gadā no visiem bezdarbniekiem (173 096 cilvēkiem), kas bija vērsušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pēc atbalsta, 104 tūkst. jeb 60% piedalījās vismaz vienā no NVA pasākumiem. 2015.gadā darbu atraduši 69 266 bezdarbnieki, no kuriem 30% bija piedalījušies kādā no NVA atbalsta pasākumiem.

Lai gan izdevumi sociālajai jomai ir zemākie ES, LM uzskata, ka iedzīvotāju ienākumu palielinājumu var īstenot gan palielinot sociālās jomas izdevumus (investīcijas), gan veicot pasākumus, kas vērsti uz ienākumu palielināšanos no algota darba. Turklāt katru gadu izdevumu apjoms sociālajai aizsardzībai pieaug, piemēram, 2013.gadā izdevumi sociālajai aizsardzībai bija 14,4% no iekšzemes kopprodukta.

Atgādinām, ka EK dienesti gada sākumā sagatavo ziņojumu par katru Eiropas Savienības dalībvalsti un, ņemot vērā ikgadējo izaugsmes pētījumu, vērtē valsts ekonomikas un sociālo politiku.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
T;alr.: 67021581, 29538825
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu