Skip to main content

Tuvāko 8 gadu laikā komersantu atbalstam finanšu instrumentu veidā būs pieejami 126 miljoni euro

Šā gada 1. martā Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi, kas ir pamata regulējums, lai turpmākos 8 gadus (no 2016.-2023. gadam) komersantu atbalstam finanšu instrumentu veidā būtu pieejami 126 miljoni euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma.Pēc šo MK noteikumu akceptēšanas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā tiks izveidots fondu fonds, kuru ieviesīs akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (Altum). Pēc biznesa plāna apstiprināšanas Altum slēgs finansējuma nolīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF finansējumu 126 000 000 euro apmērā. Papildus ERAF finansējumam Altum būs jāpiesaista indikatīvi savs finansējums vai jāizmanto atmaksātais fondu finansējums (tiešajai mikrokreditēšanai, atbalstam saimnieciskās darbības uzsācējiem un mezanīna aizdevumiem) 39 000 000 euro apmērā, kā arī jāpiesaista ārējais finansējums indikatīvi 36 150 000 euro (riska kapitāla, akseleratora un biznesa eņģeļu ko-investīciju pakalpojumu nodrošināšanai).Nosacījumi, saskaņā ar kuriem komersanti varēs saņemt atbalstu šo finanšu instrumentu veidā, tiks noteikti katra finanšu instrumenta atbalsta programmā, par ko Ekonomikas ministrija informēs atsevišķi. Plānots, ka jaunie finanšu instrumenti komersantiem būs pieejami no šā gada jūnija.Finanšu instrumentu programmu mērķis būs nodrošināt pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma dēļ nespēj piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem (komercbankām, privātajiem investoriem) savu biznesa projektu īstenošanai.Programmu ietvaros komersantiem būs pieejams finansējums gan tiešo finanšu instrumentu veidā – mikro, starta un mezanīna aizdevumi, kā arī garantijas, gan netiešo finanšu instrumentu veidā, atlasot finanšu starpniekus – riska kapitāls, akseleratori, biznesa eņģeļu ko-investīciju pakalpojumu nodrošināšanai.Detalizēti ar šā gada 1. martā MK apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” pasākumu ieviešanai” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.Vienlaikus norādām, ka joprojām komersantiem ir pieejams atbalsts iepriekšējā ES fondu plānošanas perioda finanšu instrumentu ietvaros – t.s. “starta” aizdevumi, mikroaizdevumi, mezanīna aizdevumi, kredītu garantijas un riska kapitāls. Detalizētāka informācija par šobrīd pieejamo atbalstu uzņēmējiem publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu