Skip to main content

Uzdod pilnveidot investīciju piesaistes stratēģiju Latvijai

Trešdien, 16. februārī Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika piektā Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes sēde. Padome uzklausīja informāciju par sagatavoto investīciju piesaistes stratēģijas projektu, par celulozes un papīra rūpniecības būvniecības projektu, kā arī pārrunāja citas aktualitātes.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars informēja, ka globālās finanšu krīzes iespaidā ārvalstu kapitāla plūsmas Latvijas ekonomikā sākot ar 2007. gadu būtiski samazinājās. Tas ir skaidrojams ar uzņēmēju lielajiem zaudējumiem straujās lejupslīdes periodā, kas vājināja investēšanas kapacitāti, kā arī mazināja tieksmi investēt. Saskaņā ar Eurostat datiem ārvalstu tiešo investīciju intensitātes rādītājs bija 4,7%, bet 2009. gadā tikai 0,1%. Salīdzinoši Igaunijā 2007. gadā investīciju intensitātes rādītājs bija 10,3%, bet 2009.gadā 8,4%. Savukārt, Lietuvā 2007. gadā investīciju intensitāte pret IKP bija 3,3% un 2009. gadā 0,5%. 2010. gada 3. ceturkšņa beigās Latvijā uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas apstrādes rūpniecībā bija 11,7% no kopējā apjoma. Straujās izaugsmes gados apstrādes rūpniecība ārvalstu investoriem bija mazāk pievilcīga, kā arī šāda investīciju izmaiņu dinamika bija raksturīga vairumam jauno ES dalībvalstu. Latvijā apjomīgākās bija investīcijas sakaros, tirdzniecības pakalpojumos un finanšu starpniecībā.

Stratēģijas projekts paredz, ka galvenais mērķis ir mērķtiecīgi piesaistīt eksportorientētas investīcijas ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Galvenās investīciju piesaistes mērķa valstis ir Eiropas valstis, kur Latvijai un Baltijai ir atpazīstamība, piemēram, Skandināvija, Vācija, Polija, Čehija, Krievija, Ukraina; ekonomiski stabilas un attīstītas valstis, kurās ir attīstītas Latviju interesējošās nozares, piemēram, mašīnbūve Vācijā, Lielbritānijā, Francijā, zaļās tehnoloģijas Skandināvijā, Vācijā, kokapstrāde Skandināvijā; un valstis, no kurām ir lielākā izejošo investīciju plūsma, tai skaitā ASV, Francija, Vācija, Lielbritānija, Japāna, Ķīna, Indija. Stratēģijā tiek identificētas mērķa nozares investīciju piesaistei – kokrūpniecība, metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe un zaļās tehnoloģijas.

Stratēģija paredz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, izglītības sistēmas pilnveidošanu, uzņēmējdarbības infrastruktūras pieejamību, finanšu pieejamību, investīciju stimulu nodrošināšanu un imigrācijas procedūru vienkāršošana, kā arī konkrētus pasākumus, sadarbojoties Ārlietu, Ekonomikas ministrijām, LIAA, lai sagatavotu piedāvājumus un projektus potenciālajiem ārvalstu investoriem.

Diskusiju rezultātā Padome uzdeva papildināt stratēģiju ar Ārlietu ministrijas priekšlikumiem, apkopot uzņēmēju organizāciju pieredzi un līdzdalības iespējas, kā arī ņemt vērā pašvaldību, ostu un infrastruktūras projektus, un pilnveidoto projektu atkārtoti skatīt turpmākajās Padomes sēdē.

Par celulozes un papīra rūpniecības būvniecības projektu
Padome uzklausīja Zemkopības ministrijas viedokli par celulozes un papīra rūpniecības būvniecības projektu, kurā tika uzsvērts, ka ik gadus no Latvijas tiek eksportēts vidēji 2,5 – 3 miljoni kubikmetru apaļkoksnes. Eksportētais papīrmalkas un šķeldas apjoms ir potenciāls, ko varētu izmantot Latvijā plātņu, enerģijas vai celulozes ražošanai. Lai vērtētu iecerēto celulozes rūpnīcas Latvijā projektu un resursu pieejamību, Zemkopības ministrija aicināja projektu autoriem sniegt detalizētāku informāciju par izvēlētajām tehnoloģijām, jo ar tām ir saistītas prasības izejvielai, kā arī projekta izmaksas un saražotās produkcijas konkurētspēju. Zemkopības ministrijas pārstāvji pauda, ka meža nozares ekspertu vērtējumā valsts atbalsts celulozes ražotnes attīstībai Latvijā jāvērtē saistībā arī ar sagaidāmo pieprasījumu koksnes biomasas izmantošanai enerģētikā Latvijā un ES kopumā. Padome pieņēma zināšanai paustos viedokļus un nolēma turpināt sekot līdzi un vērtēt celulozes izejvielu pārstrādes sektora attīstību Latvijā.

Nākamā Padomes sēde ir plānota 2. martā.

Papildinformācija:
Lielo ārvalstu investīciju koordinācijas padome tika izveidota 2010. gadā ar mērķi koordinēt sadarbību starp valsts institūcijām, pašvaldībām, izglītības iestādēm, infrastruktūras uzņēmumiem, speciālo ekonomisko zonu un brīvostu pārvaldēm, pašvaldību infrastruktūras uzņēmumiem, nodrošinot problēmjautājumu risināšanu, lai veicinātu Latvijas ekonomikai būtisku investīciju projektu sekmīgu īstenošanu. Padomei uzdots lemt par investīciju piesaistes stratēģiju, veidot vienotu investīciju projektu portfeli, analizēt projektu lietderību un ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību, kā arī atbilstoši savai kompetencei lemt par nepieciešamajiem pasākumiem konkrētu investīciju projektu virzīšanā. Padomē darbojas Ministru prezidents, tā vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomes sastāvā ir iekļauti finanšu, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, satiksmes, vides, izglītības un zinātnes, zemkopības, kā arī ārlietu ministrs. Padomes sekretariāta funkcijas veic valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.
 


Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905 / 29457329
[email protected]

Dalies ar ziņu