Skip to main content

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns

Ministru kabineta komitejas 23. janvāra sēdē izskatīts Ekonomikas ministrijas izstrādātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna projekts, nosakot, ka līdz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ekonomika ministrijai vēl nepieciešams vienoties ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju par kompromisa termiņu uzdevumam, kas paredz Uzņēmuma reģistra pāreju uz klientu apkalpošanu elektroniski un attiecīgi nodevas par elektroniski apkalpotu klientu samazināšanu līdz 100 eiro. Tāpat Ekonomikas ministrijai nepieciešams vienoties ar Tieslietu ministriju par risinājumu nekustamo īpašumu reģistrācijai bez notāra starpniecības komersantiem, kas lieto drošu elektronisko parakstu.

 

“Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi un virzīties uz inovatīvas ekonomikas modeli. Tāpēc uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas tālākajam darbam esam definējuši piecus prioritāros rīcības virzienus – tiesiskuma stiprināšanu, uz klientu orientētas valsts pārvaldes attīstību, valsts pakalpojumu digitalizāciju, uzņēmējdarbības vides atvērtību un nodokļu sistēmas konkurētspējas celšanu,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Mērķtiecīgas reformas un cieša sadarbība ar uzņēmējiem Latvijai ļāvusi sasniegt augstus rezultātus – Pasaules Bankas “Doing Business 2017” pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 14. vietā, kas ir vēsturiski augstākais sniegums. Ņemot vērā ar starptautisko konkurētspēju saistītos izaicinājumus, kā arī uzņēmēju identificētos sarežģījumus, nepieciešams turpināt reformu ciklu un īstenot uz tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā vērstus pasākumus, turpina ministrs.

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna projektā ietverti pasākumi, kas izstrādāti, balstoties uz dažādu sociālo un sadarbības partneru, valsts institūciju izteiktajiem priekšlikumiem un identificētajiem problēmjautājumiem, kā arī ņemot vērā Doing Business, Globālās konkurētspējas indeksa, kā arī citu starptautiski atzītu reitingu iezīmētās problēmjomas.

Uzņēmēju organizāciju pārstāvji jau iepriekš norādījuši, ka Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumus plāns ir atzinīgi vērtējams un kvalitatīvs instruments uzņēmējdarbības politikas veidošanai, kas sadzird un risina uzņēmēju identificētās problēmas.

Pasākumu plānā ietvertās aktivitātes un Ekonomikas ministrijas piedāvātās prioritātes tālākajam darbam, lai uzņēmējdarbības vide kļūtu uzņēmējiem un ārvalstu investoriem pievilcīgāka, atbalstījusi arī Tautsaimniecības padome, aicinot primāri īstenot tos pasākumus, kas atvieglo un padara ērtāk lietojamas dažādas administratīvās procedūras. Tāpat Tautsaimniecības padome norādīja, ka uzņēmējiem būtiska ir 0% “birokrātijas” modeļa noteikšana nodokļu nomaksā un grāmatvedības uzskaitē, kā arī viena (uzņēmējam piederoša) konta principa ieviešana nodokļu maksājumos.

Plāna projekta saskaņošanas procesā piedalījušās lielākās Latvijas uzņēmēju organizācijas: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Darba devēju konfederācija, Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī citas ieinteresētās puses un valsts institūcijas.

Kā zināms, Māra Kučinska valdības mērķis ir veicināt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas ekonomikas attīstību, vidējā termiņā sasniedzot sabalansētu ikgadēju tautsaimniecības izaugsmi. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams mazināt darba tirgus disproporciju, sekmēt inovācijas un start-up ekosistēmas izveidi, investīciju pieplūdumu infrastruktūrai, kā arī panākt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.

Prognozējot ekonomikas izaugsmi šogad, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens iepriekš norādīja, ka būtiskākie faktori, pie kā jāturpina darbs, ir eksporta un investīciju stimulēšana, produktivitātes pieaugums un cilvēkkapitāla attīstība.

Dalies ar ziņu