Skip to main content

Uzņēmēji eiro ieviešanu vērtē kā ilgtspējīgas attīstības un drošības garantu

Pirmdien, 7. janvārī, finanšu ministrs Andris Vilks tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu eiro ieviešanas pozitīvās un negatīvās puses uzņēmējdarbības vidē. Latvijai kļūstot par eirozonas dalībvalsti, Latvijas uzņēmēji kļūs par vienu no lielākajām mērķgrupām, kas vistiešāk izjutīs eiro ieviešanas procesu. Tas saistīts ar preču pārcenošanu, kases aparātu, to programmu un grāmatvedības programmu pārprogrammēšanu.

Sarunās ar finanšu ministru uzņēmēji pauda pilnīgu atbalstu eiro ieviešanai, neskatoties uz skandalozi izskanējušajām izmaksu aplēsēm. LDDK padomes pārstāvji norādīja, ka izmaksas būs salīdzinoši nelielas un sniegs pozitīvu grūdienu turpmākai uzņēmējdarbībai. Nonākot vienotajā Eiropas valūtas tirgū, attīstīsies investīciju sektors, procentu likmes kredītiem kļūs pievilcīgākas, kā arī samazināsies konvertācijas izmaksas. Attīstoties uzņēmumu darbībai, ko nodrošinās pieaugošās ārvalstu investīcijas un papildu nodokļu ieņēmumi, būs iespēja radīt jaunas darba vietas.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs norāda: „Kļūšana par eirozonas valsti ir nākamais solis dziļākai integrācijai Eiropas Savienībā (ES) un sinerģijai ar tās dalībvalstīm. Tā ir iespēja lemt par savu nākotni un ES nākotni. Iestāšanās eirozonā liecinās par valsts ekonomisko, politisko un nacionālo briedumu, kas nodrošinās Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību un drošu nākotni. Darba devēji sagaida politisko vienotību par virzību uz eiro jau 2014. gada 1. janvāri, lai nezaudētu konkurences cīņā vispirms jau Baltijas Jūras reģiona valstu vidū.”

Uzņēmēji kopumā eiro saista ar izaugsmes iespējām un attīstību, kā arī ar vispārēju valsts labklājības līmeņa celšanos, kas pozitīvi iespaidos gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus.

Eiro ieviešanas Latvijā mērķa datums ir 2014. gada 1. janvāris. Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā kursa, kuru apstiprinās Eiropas Savienības Padome 2013. gada jūlijā.

Foto no tikšanās skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Sermā
Komunikācijas nodaļas
Eiro komunikācijas projekta vadītāja asistente
Tālr.: 67095502
[email protected]

Dalies ar ziņu