Skip to main content

Uzsāks mācības Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai

Valsts administrācijas skola izstrādājusi mācību plānu 2012. – 2014. gadam, lai varētu sagatavot valsts pārvaldē nodarbinātos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības (ES) Padomē. Aktīvais zināšanu apguves posms sāksies jau šoruden.

Mācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu valsts spēju sekmīgi veikt prezidējošās valsts funkcijas 2015. gada pirmajā pusgadā.

Valsts pārvaldes darbiniekiem organizēs centralizētu angļu un franču valodas apguvi. Tāpat darbinieki papildinās savas zināšanas par prezidentūras aktuālajiem jautājumiem, darbu ar ES institūcijām, lēmumu pieņemšanas procesiem un uzlabos sarunu vadīšanas prasmes. Nozaru specifisko jautājumu apguve ir katras ministrijas kompetencē.

Latvijai sešu mēnešu laikā, kamēr tā veiks prezidējošās valsts pienākumus ES Padomē, būs jāvada aptuveni 1500 dažāda līmeņa un formāta pasākumu Briselē un Rīgā. Katrai no šīm sanāksmēm prezidējošā valsts nodrošina vadītāju, vietnieku un ekspertu. Mācību process primāri būs vērsts uz šo Latvijas pārstāvju profesionālās gatavības paaugstināšanu. Tāpat mācības tiks vērstas uz tiek speciālistiem, kuri nodrošinās prezidentūras darba kārtības sagatavošanu un efektīvu norisi.

Ceturtdien, 23. augustā, šis mācību plāns prezentēts Valsts sekretāru sanāksmē.

Valsts administrācijas skolas direktore Edīte Kalniņa norāda: „Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē Latvijas valsts pārvaldei būs nopietns izaicinājums, jo Latvijai šī būs pilnīgi jauna pieredze, kurai laikus jāsagatavojas. Pēc mācībām un sekmīgi aizvadītas prezidentūras, Latvija iegūs zinošus un prasmīgus valsts pārvaldes darbiniekus ar plašu redzējumu un starpkultūru komunikācijas pieredzi”.

Plāna izstrādē piedalījies arī Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariāts.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 29457329, 67082905
[email protected]

 

Dalies ar ziņu