Skip to main content

Vaidere 3. Latvijas sieviešu konferencē

Šogad 3. jūnijā jau trešo reizi EP deputāte Prof.Inese Vaidere sadarbībā ar biedrību „Līdere”, Latvijas Sieviešu Nevalstisko Organizāciju sadarbības tīklu (LSOST) un Latvijas Lauku sieviešu apvienību (LLSA) organizējaIII Latvijas sieviešu konferenci „Latvijas nākotne vērtību un pašapziņas dimensijā”.

Konferencetika veltīta jautājumiem, kas skar vērtības, kas stimulējušas Latvijas attīstību, kalpojušas par pamatu tautas pašapziņas izveidei, sniedzot sievietes lomas novērtējumu šo vērtību saudzēšanā un kopšanā, kā arī rosinot diskusiju, lai tās gaitā atrastu veselīgas, gudras un spēcīgas nācijas attīstības virzienus, definējot to vērtību kopumu, kas nodrošina tautas pastāvēšanas ilglaicību.

Šīs konferences goda lektore Nora Ikstena, rakstniece, Baltijas asamblejas balvas, Literatūras gada balvas un laikraksta „Diena” Gada balvas kultūrā laureāte, konferences dalībnieces uzrunāja ar eseju „Mūsdienu latviete: zīmols vai kodols?”, uzsverot latviešu sievietes izglītību, neatkarību un skaistumu, un vienlaikus aicinot sievietes „atļauties atbrīvoties un sajusties laimīgām kā dabas bērniem, nevis visu laiku būt iesprostotām ikdienas priekšstatos un pienākumos”.

Eiropas Parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere pauda savu skatījumu par garīgajām vērtībām un latviešu pašapziņu, uzsverot, ka latvieši ir stipra nācija. „Neraugoties uz to, ka ekonomika ir Eiropas vienotības procesa virzošais spēks, tomēr Eiropas ideja balstās ne tikai uz ekonomiskiem procesiem un apsvērumiem. Domāt eiropeiskās kategorijās un īstenot kopēju Eiropas ideju mums ļauj mūsu kopīgā kultūra un vēsture,” konferencē teica I. Vaidere.

Konferences pirmajā daļā savu uzrunu dalībniecēm sniedza arī etiķetes un protokola eksperte Irma Kalniņa, savukārt konferences otrā daļa šogad atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tika veltīta atklātai diskusijai. Šīs diskusijas vadītāji – Valdis Melderis, Radio Skonto programmu direktors, Karīna Vasiļevska – Das, sociālantropoloģe, Zane Kreicberga, teātra režisore, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore, Jaunā Teātra institūta projektu vadītāja- vadīja diskusiju, iesaistot visas konferences dalībnieces, paužot savu viedokli par tradicionālo vērtību kvalitāti un struktūru, par paaudžu attieksmi un uz attīstību vērstu virzību.

Konferences iniciatore un galvenā organizatore I. Vaidere stāsta: ”Ik gadus mūsu konferences dalībnieču ieinteresētība ir nemainīgi liela – jau sākot no pirmās konferences 2009. gada aprīlī, kad par tradīcijas iedibināšanu, šādu konferenci organizēt turpmāk katru gadu, nemaz nebijām tik drošas. Esmu gandarīta, ka sievietes, kuras piedalās šajā konferencē, pārstāvot gan uzņēmējdarbības, gan akadēmiskās aprindas, dažādas NVO un valsts un pašvaldību institūcijas, ik gadus var ne tikai uzklausīt izvēlēto lektoru viedokļus, bet arī aktīvi diskutē, pauž viedokli, jautā, debatē, kas palīdz mums izveidot konferences noslēguma dokumentu – memorandu, balstītu uz objektīviem viedokļiem, kas pauž Latvijas krāšņākās bagātības – sieviešu – viedokļus.”

 

 

Dalies ar ziņu