Skip to main content

Vaidere: Cilvēktiesību un demokrātijas nodrošināšanai jābūt Eiropas Ārējās darbības dienesta prioritātei

Plenārsesijas debatēs Strasbūrā Eiropas Parlamenta deputāti apsprieda Cilvēktiesību apakškomitejas ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesību situāciju pasaulē laika posmā no 2008. gada vidus līdz 2009. gada vidum.

Šogad ziņojums tapis pirmo reizi kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā un tajā norādīts, ka finanšu un ekonomikas krīze, klimata pārmaiņas, jaunās tehnoloģijas un cīņa pret terorismu ir saasinājusi cilvēktiesību problēmas pasaulē.

Gan ziņojumā iesniegtajos un pieņemtajos grozījumos, gan debatēs ar ES Augsto pārstāvi K. Eštoni par cilvēktiesību situāciju pasaulē Cilvēktiesību komitejas koordinatore Inese Vaidere atkārtoti atgādināja, ka Krievija joprojām ir izpildījusi tikai pirmo no sešu punktu vienošanās ar Gruziju; Krievijas agresijas rezultātā pusmiljons gruzīnu joprojām nevar atgriezties savās mājās Dienvidosetijā un Abhāzijā. Šis fakts, pateicoties I. Vaideres izstrādātajiem grozījumiem, tika iekļauts arī ziņojumā „ES Melnās jūras stratēģija”.

Deputāte arī norādīja uz ziņojumā atklāto kritisko cilvēktiesību stāvokli pat tajās valstīs, ar kurām Eiropas Savienība ir ilgus gadus īstenojusi cilvēktiesību dialogus un konsultācijas. „Nav pieļaujams, ka Eiropas Savienība tērē apjomīgus laika un finanšu resursus cilvēktiesību dialogos, nepanākot ievērojamus rezultātus. Ir skaidrs, ka ES cilvēktiesību politikā ir nepieciešami būtiski uzlabojumi. ES ir jāievieš precīzi definēta cilvēktiesību stratēģija, kas nosaka ne vien uzdevumus, bet arī nodrošina regulāru rezultātu izvērtējumu. ES vērtējumam par cilvēktiesību situāciju ir jābalstās vienīgi uz savu pieredzi un noteiktiem kritērijiem, savu viedokli mēs nedrīkstam mainīt kādas trešās valsts spiediena vai ekonomisku interešu ietekmē,” debatēs uzsvēra I. Vaidere.

I. Vaidere aicināja Augsto pārstāvi pievērst lielāku uzmanību šādām un līdzīgām problēmām: “Cilvēktiesību un demokrātijas nodrošināšanai ir jābūt Ārējās darbības dienesta prioritātei un nepārprotamam kritērijam bilaterālos nolīgumos ar trešajām valstīm.”

Dalies ar ziņu