Skip to main content

Vaidere par Arktikas resursu izmantošanu

Eiropas Parlamenta deputātes runa plenārsēdē, debatēs par M. Gahler ziņojumu "Ilgtspējīga ES politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem".

Godātie kolēģi!

Vispirms es vēlos pateikties Gālera kungam par viņa rūpīgi izstrādāto ziņojumu. Esmu patiesi gandarīta, ka Eiropas Savienības politika attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem ir viena no tām jomām, kam ES ir pievērsusies relatīvi savlaicīgi.

Arktikā atrodama ievērojama resursu bagātība – aptuveni ceturtdaļa pasaules neizpētīto naftas un gāzes resursu, bioģenētiskie un zivju resursi, minerāli, tā sniedz arī jaunas jūras transporta iespējas. Ledāju kušana padarījusi iespējamu par aptuveni 40% īsāku jūras ceļu uz Āzijas valstīm.

Arktikas potenciāls ir iespaidīgs, tādēļ ir svarīgi to apsaimniekot atbildīgi. Gan bezatbildīga resursu izmantošana, gan nepārdomātas transporta plūsmas var izraisīt smagas ekoloģiskās sekas. Vienlaikus jāapzinās, ka Arktikas bagātību izmantošana var pavērt jaunas iespējas gan enerģētikas, gan izejvielu, gan arī pārtikas problēmu risināšanai.

Pasaules lielvaru starpā valda sīva konkurence par to, kuram būs lielākas tiesības šos resursus pārvaldīt un izmantot. Kaut arī Arktikā dzīvo aptuveni 3.7 miljoni iedzīvotāju, pārstāvot vairākus desmitus vietējo tautu, tā tomēr ir zināmā mērā uzskatāma par kopīgu pasaules īpašumu. ANO pagaidām nav apstiprinājusi nevienas valsts priviliģētas tiesības Arktikā un, cerams, to nedarīs arī turpmāk.

Tieši tādēļ mūsu politikai jābūt atbildīgai. Eiropas Savienībai nepieciešams izveidot konkrētu, koordinētu stratēģiju visās ar Tālajiem Ziemeļiem saistītajās jomās, saskaņojot arī tai nepieciešamo finansējumu un tā avotus. Ir jāņem vērā arī klimata pārmaiņas, vietējo iedzīvotāju labklājība, enerģētikas drošības jautājumi. Lai to īstenotu, svarīgs būtu pastāvīgā novērotāja statuss Arktikas Padomē.

Kaut arī mums nav tiešu jūras robežu ar Arktiku, Eiropas Savienība var kļūt par līderi reģiona pētniecībā gan attiecībā uz tā resursiem, gan jaunajiem jūras ceļiem, kā arī augstu vides drošības standartu nodrošināšanā.

Dalies ar ziņu