Skip to main content

Vaidere pasniedz balvas O. Kalpaka konkursa uzvarētājiem

19. martā noslēdzās jau trešais „Pilsoniskās savienības” organizētais skolu jaunatnes literārās jaunrades konkurss, kas veltīts Oskara Kalpaka piemiņai. Konkursa noslēgums jau tradicionāli noritēja Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolā. Šī gada konkursa patronese ir Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, kura atbalstījusi konkursu arī iepriekšējos gadus.

Šogad konkursam tika atsūtīti vairāk kā 100 darbu no visas Latvijas. Konkursa žūrijas komisijas vadītājs PS priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis uzrunā teica atzinīgus vārdus par konkursa darbu augsto māksliniecisko līmeni un aicināja sajust dzimtenes mīlestības dzīvo pavedienu, kas nāk no katras ģimenes un dzimtas. Konkursa darbus vērtēja un rezultātus apkopoja žūrijas komisija – akadēmiķe Janīna Kursīte, profesore Ina Druviete, O.Kalpaka piemiņas fonda valdes loceklis Mārtiņš Stirāns, atvaļinātais admirālis Andrejs Mežmalis, LA projektu vadītāja Pārsla Mežciema, kā arī uzņēmēja Silvija Kaugere.

Galveno balvu saņēma Liene Radiņa no Aknīstes vidusskolas 11. klases, Nikola Klaudija Siliņa no Madonas 1. vidusskolas 6. klases, Lāsma Goba no Salaspils 1. vidusskolas 11. klases, Lelde Voino no V.Zālīša pamatskolas 6. klases, Diāna Patrīcija Grosa no Rīgas Valsts ģimnāzijas 10. klases, Elizabete Ladeiko no Jēkabpils 3. vidusskolas 11. klases un Kristaps Tukišs no Rīgas vakara ģimnāzijas 11. klases. Visas galveno balvu ieguvējas saņēma Ineses Vaideres uzaicinājumu viesoties deputātes darba vietā – Eiropas Parlamentā Briselē.

Konkursa organizatori vēlas pateikties Sarmai Dreimanei par paveikto darbu konkursa izziņošanā un rezultātu apkopošanā, Kalpaka Tautas daiļamatu pamatskolas direktorei Allai Štolcerei par sirsnīgo uzņemšanu, PS RN valdes loceklim Linardam Počam par līdzdalību un LU filoloģijas fakultātes studentēm Rūtai Jirgensonei un Līgai Miklašēvicai par viņu ieguldījumu.

Viena no konkursa balvas ieguvējām Liene Radiņa savā konkursa darbā raksta: „Kalpaks ir vēl neatšifrētais latvju gēns, kas ņem sev līdzi drosmi, ticību un patriotismu. Kas to lai zina, kāda būtu Latvija un latvieši bez šīs daļiņas. Vai kāds vispār būtu ticis līdz sarkanbaltsarkanajam karogam un „Dievs, svētī Latviju”? Vai mēs mūsdienās lepni svētkos izkārtu karogu un runātu latviski? Vai varbūt mana paaudze jau runātu krieviski, vāciski, varbūt angliski? Vecvectēvu valoda būtu noglabāta dziļi, dziļi senajos albumos un slepenās enciklopēdijās. Aukstas tirpas ir vienīgais, kas ievada šādas domas. Nē! Kamēr ir latvieši, dzīvos arī Kalpaks.” Konkursa organizatori cer arī nākamgad sagaidīt radošus, saistošus, iedvesmojošus darbus.

Foto no balvas pasniegšanas

Dalies ar ziņu