Skip to main content

Valdgale

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Valdgalē izteiktie priekšlikumi:

1. Izdarīt attiecīgas izmaiņas pašvaldības nolikumā, lai katram Talsu novada domes deputātam uz visu sasaukuma laiku tiktu deleģēta pārraudzība pār vienu novada pagastu/pilsētu.
2. Risināt jautājumu par vairāku pašvaldības nozaru speciālistu darba vietas noteikšanu novada pilsētās/pagastos, lai novērstu t.s. izbraukuma vizīšu nelietderīgumu.
3. Ikgadējā darbinieku/pārvalžu vadītāju darba izvērtēšanā, izvērtēšanas komisijai ņemt vērā arī pagasta valdes (iedzīvotāju) vērtējumu.
4. Pārvaldnieka nomaiņas gadījumā konsultēties ar pagasta valdi (iedzīvotājiem).
5. Izveidot transporta (uz/no mēģinājumiem) izdevumu kompensācijas sistēmu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
6. Rīkot vairāk "tautas sporta" pasākumus – Mazās sporta spēles u.tml..
7. Piedalīties projektu konkursos par pašvaldības meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu/rekonstrukciju novadā.
8. Izstrādāt vienotus, izmērāmus un pārbaudāmus kritērijus ūdens/kanalizācijas tarifu apstiprināšanai novada pilsētās un pagastos.
9. Nodrošināt ūdens patēriņa uzskaiti (uzstādīt ūdens skaitītājus) dārzu laistīšanas sezonā mazdārziņos.
10. Deleģēt SIA "Talsu ūdens" ūdens skaitītāju uzstādīšanas funkciju, t.sk. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā termiņā ūdens skaitītāju verifikāciju.
11. Izveidot videonovērošanas sistēmu Pūņu centrā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Valdgalē
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu