Skip to main content

Pļavmuiža

PP VIENOTĪBA Talsu novada nodaļas deputātu kandidāti pateicas Jums par izrādīto iniciatīvu un izteiktajiem priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanai.

Tikšanās laikā Pļavmuižā izteiktie priekšlikumi:

1. Sadarbībā ar Mērsraga novada pašvaldību un uzņēmējiem strādāt pie tā, lai autoceļš Stende – Ķūļciems – Mērsrags tiktu iekļauts Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020. rīcību plānā kā prioritāte.
2. Izveidot vienotu, pārskatāmu un „caurspīdīgu” pašvaldības kultūras un sporta pasākumu un norišu finansēšanas kārtību.
3. Jebkuras izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos un laika grafikā saskaņot ar Pļavmuižas iedzīvotāju pārstāvjiem – Laucienes pagasta valdi.
4. Rast iespēju Pļavmuižas saieta nama bibliotēkā sniegt iedzīvotājiem arī pasta pakalpojumus.
5. Pilnveidot Pļavmuižas saieta nama piegulošās teritorijas apsaimniekošanas modeli; piedalīties projektu konkursos un rast iespēju labiekārtot šo teritoriju.
 

Tikšanās ar iedzīvotājiem Pļavmuižā
Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Talsu nodaļa
Tālr.: 29161081
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu