Skip to main content

Valdība akceptē mājokļu atbalsta programmas paplašināšanu

 

Ministru kabineta š.g. 3. oktobra sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, lai paplašinātu Altum īstenotās mājokļu garantiju programmas mērķauditoriju, sniedzot iespēju Latvijā noturēt un piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus. Grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimai; plānots, ka tie stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Šobrīd Altum garantijas nekustamā īpašuma iegādei var saņemt ģimenes, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns. Līdz ar izstrādātajiem grozījumiem rosinām paplašināt mājokļu garantiju programmas mērķagrupu:
– ar personām, kuras ieguvušas profesionālo vai augstāko izglītību un kuras nepārsniedz 35 gadu vecumu,
– un ar personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns, ietverot nosacījumu, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu
.

“Līdz ar mājokļu garantiju programmas paplašināšanu veicināsim mājokļu pieejamību gan ģimenēm ar bērniem, gan personām ar augstāko vai profesionālo izglītību, līdz ar to motivēsim augstas kvalifikācijas speciālistus palikt uz dzīvi Latvijā. Vienlaikus

 

tiks uzlabota Latvijas uzņēmējdarbības vide un sekmēta jaunu saimnieciskās darbības veicēju un privātpersonu piesaiste reālai saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā, stimulēts kreditēšanas tempa pieaugums un pozitīvi ietekmēts investīciju apjoms,”

 

uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Šobrīd ir secināts, ka lielākais īpatsvars personu, kurām nepieciešams atbalsts mājokļa iegādei, vidū ir personas līdz 35 gadiem, kuru rīcībā ir nelieli finanšu uzkrājumi, kas var būt nepietiekami, lai iegūtu savā īpašumā vajadzībām un finanšu līdzekļiem atbilstošu mājokli. Atbalsta nosacījumi mājokļa iegādē ir jāskata kontekstā ne vien ar sociālo pamatvajadzību nodrošināšanu un iekļaušanos sabiedrībā, bet arī ar valsts ekonomisko izaugsmi, veicinot kvalificēta darbaspēka izaugsmi un piesaisti reģioniem, tādā veidā uzlabojot Latvijas uzņēmējdarbības vidi.

Tāpat līdz ar grozījumiem likumā plānots programmas nosacījumus attiecināt ne tikai uz ģimenēm, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, bet gan uz personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns, ietverot nosacījumu, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu. Tādējādi tiks noteikts, ka garantijas saņemšanas priekšnosacījums nav nepilngadīga bērna esamība, bet gan bērna, kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu, esamība.

Tāpat secināts, ka pie esošajiem programmas nosacījumiem gadījumā, ja ģimenē ir bērni, kas nav nepilngadīgi, taču nepārsniedz 24 gadu vecumu, netiek ņemti vērā, nosakot piešķiramās garantijas apjomu, proti – gadījumā, ja ģimenē ir 3 bērni, no kuriem viens ir 18-24 gadu robežās, garantijas apjoms tiek noteiks, pieņemot, ka ģimenē ir 2 nepilngadīgi bērni – 15% no aizdevuma summas, nevis 3 nepilngadīgi bērni 20% no aizdevuma summas. Vienlaikus līdz ar izmaiņām tiek nodrošināts, ka arī daudzbērnu ģimenes, kurās ir 3 vai vairāk bērni un kurās aug bērns (vai bērni), kas nav sasniedzis 24 gadu vecumu, varēs saņemt valsts sniegto palīdzību garantijas veidā pilnā apmērā.

Attiecībā uz programmas paplašinājumu, programmas nosacījumus attiecinot arī uz personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns, ietverot nosacījumu, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, plānots, ka papildu nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts mājokļa atbalsta programmas ietvaros no valsts budžeta.

Attiecībā uz programmas paplašinājumu ar personām, kuras ieguvušas profesionālo vai augstāko izglītību un kuras nepārsniedz 35 gadu vecumu, garantija tiks izsniegta uz tirgus nosacījumiem, kā rezultātā personām būs jāmaksā ikgadēja procentuāla likme par garantiju 4,8% apmērā un šim personu lokam papildus finansējums no valsts budžeta nebūs nepieciešams.

Kā zināms, mājokļu garantiju programmas īstenošana ir uzsākta 2014. gadā, un šajos gandrīz četros gados iedzīvotāju interese par programmu ir tikai augusi, jo iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, jaunām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem, trūkst līdzekļu kredīta pirmajai iemaksai, lai iegādātos nekustamo īpašumu.

Atbalsta programmas ietvaros Altum izsniedz garantiju no 10-20% no aizdevuma summas atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Līdz š.g. 30. septembrim Altum piešķirtas 6 588 mājokļu garantijas par 44.8 miljoniem eiro.

Detalizēti ar grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Papildu informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu