Skip to main content

Valdība apstiprina izmaiņas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Valdība otrdien, 29. novembrī apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tos vēl izskatīs Saeima.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt valsts līdzfinansējumu pašvaldībām 50% apmērā pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai visu 2012. gadu un 20% apmērā dzīvokļa pabalsta izmaksām līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Vienlaikus likumprojekts paredz:
• ka, no 2012. gada 1. janvāra vecāku pabalstu, ģimenes valsts pabalstu, bezdarbnieka stipendiju ņems vērā, izvērtējot klienta materiālo situāciju;
• atteikties no likumā Par sociālo drošību noteiktajiem klienta līdzdarbības pienākumu ierobežojumiem, tādējādi dodot iespēju līdzdarbības pienākumus mērķtiecīgāk pielāgot klientu dažādo situāciju risināšanai;

Tāpat pašvaldības sociālajam dienestam būs tiesības organizēt darbspējīgo klientu iesaisti pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai, slēdzot līgumu ar klientu par veicamajiem pasākumiem, kā arī noteikt pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību. Tajā pašā laikā pašvaldības sociālajam dienestam būs tiesības organizēt darbspējīgo klientu iesaisti arī darbos pašvaldības teritorijā ar darba līguma slēgšanu uz noteiktu laiku.

Vienlaikus likumprojekts nodrošina klienta tiesību aizsardzību attiecībā uz līdzdarbības pienākumu veikšanu, nosakot, kādos gadījumos klientu nav pamata iesaistīt līdzdarbības pasākumos, un attiecinot to ne tikai uz sociālo palīdzību, bet arī uz sociālajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar grozījumiem darbspējīgam cilvēkam, kurš vēlas saņemt sociālo palīdzību (ne tikai pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai) un nestrādā, būs pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbniekam. Savukārt vecuma pensijas saņēmējam tas nebūs jādara.

Plānots, ka sociālās palīdzības pabalsti (ne tikai pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai) tiks samazināti vai netiks piešķirti, ja klients būs atteicies no līdzdarbības savas sociālās problēmas risināšanā, sniedzis nepatiesas ziņas vai nav tās sniedzis vispār.

Atbilstoši izmaiņām sociālajam dienestam būs pienākums operatīvi reaģēt uz izmaiņām klienta sociālajā un materiālajā situācijā, kā arī aktīvi atteikt sociālo palīdzību negodīgiem sociālās palīdzības saņēmējiem. Ja būs konstatēti negodīgi sociālās palīdzības saņemšanas gadījumi, klientam būs jāatlīdzina pašvaldībai nepamatoti saņemtais sociālās palīdzības pabalsts.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu