Skip to main content

Veselības ministre: Latvija var dot būtisku ieguldījumu jaunās Eiropas Veselības stratēģijas „Veselība 2020” izstrādē

„Latvija ar jau apstiprinātajām Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam, kas nosaka precīzus virzienus sabiedrības veselības politikas veidošanai, var dot nozīmīgu ieguldījumu jaunās Eiropas Veselības stratēģijas „Veselība 2020” izstrādē,” uzsver veselības ministre Ingrīda Circene.

„Prioritātes un potenciālie rīcības virzieni ir nemainīgi – nevienlīdzības un slimību sloga mazināšana, veselīgu izvēļu veicināšana un veselības sistēmas stiprināšana”, norāda veselības ministre, tādēļ Latvijas pieredze šāda dokumenta izstrādē un sasaistē ar Nacionālo attīstības plānu ir ļoti vērtīga.

Pasaules Veselības organizācijas rīkotajā pirmajā Eiropas konferencē "Veselība 2020" Ingrīda Circene vadīja arī vienu no darba sesijām, kurā dalībvalstu pārstāvji diskutēja par efektīvu veselības aprūpes finansējuma izlietojumu un veselību kā starpnozaru atbildības jautājumu. Diskusijā tika pausts atbalsts sabiedrības informēšanai un veselības izglītībai kā nozīmīgākajiem pasākumiem slimību savlaicīgā novēršanā.

Darba vizītes ietvaros vakar veselības ministre Ingrīda Circene tikās ar Izraēlas veselības viceministru Jakovu Licmanu (Yakov Litzman), un tikšanās laikā tika uzsvērta nepieciešamība plašāk izmantot tās iespējas, ko sniedz abu valstu noslēgtais sadarbības līgums. Atgādinām, ka līgums paredz veidot sadarbību starp valstu iestādēm un organizācijām veselības aprūpes jomā. Sadarbības rezultātā paredzēts iegūt būtisku informāciju par jaunām medicīnas ierīcēm, farmaceitiskajiem izstrādājumiem un tehnoloģiskajiem jauninājumiem. Tāpat līgumā paredzēta sadarbība jauno ārstu tālākizglītības programmu un speciālistu pieredzes apmaiņu organizēšanā veselības un medicīnas zinātņu jomā.

Puses bija vienisprātis, ka Latvijai un Izraēlai laba sadarbība veselības aprūpes jautājumos varētu izvērsties, apmainoties ar pieredzi neatliekamās medicīniskās palīdzības organizācijas jautājumos un veselības tūrisma jomā, kur Latvija varētu būt pievilcīga ne tikai ar kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, bet arī kūrorta pakalpojumiem, piemēram, Jūrmalā, kura šogad ieguva Pasaules Veselības organizācijas (PVO) projekta „Veselīgas pilsētas” (Healthy city) statusu.

 

Informāciju sagatavoja:
Veselības ministres preses sekretāre
Lāsma Lapinska
Tālr.: 26339264
[email protected]

 

Dalies ar ziņu