Skip to main content

Valdība atbalsta fundamentālas pārmaiņas valsts pārvaldes cilvēkresursu jomā

Otrdien, 5. februārī, valdība atbalstīja Cilvēkresursu attīstības koncepciju, kas paredz fundamentālas pārmaiņas valsts pārvaldē, ilgtermiņā attīstot profesionālu un efektīvu pārvaldības modeli. Koncepciju izstrādāja Valsts kanceleja sadarbībā ar augsta līmeņa ekspertiem

Pirmkārt, koncepcijas stratēģija paredz ievērojami paaugstināt valsts pārvaldes galvenā resursa – cilvēku – motivāciju, nodrošinot uz rezultātu, nevis procesu orientētu darbu. Otrkārt, stratēģija paredz uz klientu orientētas valsts pārvaldes modeļa attīstību, lai ievērojami uzlabotu sadarbības un partnerības līmeni ar sabiedrību. Tāpat iecerēts praksē ieviest spēcīgu „vienas pieturas aģentūras” principu.

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos Eva Upīte skaidro: „Izstrādātās koncepcijas mērķis ir atalgojuma sistēmas un jebkādu materiālo stimulu sasaiste ar darba mērķiem un rezultātu, izskaužot „trekno gadu” nepamatotās prēmijas un piemaksas. Lai veicinātu atklātu un pieejamu valsts pārvaldību, plānots reformēt valsts pārvaldes darbinieku atlases procesu, nosakot atklātu konkursu uz jebkuru amatu valsts un pašvaldību iestādēs, tādejādi nodrošinot labāko speciālistu atlasi un mazinot korupcijas riskus.”

E. Upīte uzsver, ka izstrādātās koncepcijas īstenošana paredz ievērojami celt valsts pārvaldes konkurētspēju, lai noturētu un motivētu augsta līmeņa profesionāļus darbam iestādēs. Jo īpaši jāņem vērā fakts, ka ekonomiskās recesijas laikā veikto reformu dēļ valsts pārvaldi atstājuši daudzi spēcīgi eksperti. Piemēram, pērn ministrijas pameta 409 darbinieki jeb aptuveni 15% no visiem šajās iestādēs nodarbinātajiem, no kuriem lielākā daļa ir speciālisti un vadītāji.

Viņa arī norāda, ka koncepcija paredz privātā sektora labās prakses pārņemšanu valsts sektorā. Turklāt sadarbība starp abiem sektoriem ir būtiska valsts pārvaldes progresīvai attīstībai.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Politikas nodaļas vadītājs Jānis Butkevičs akcentē: „Koncepcija ir stratēģisks un atbalstāms solis pretī nepieciešamajām pārmaiņām valsts pārvaldē. Sevišķi atzinīgi vērtējam izvirzīto mērķi efektiviztēt cilvēkresursu atlases un pārvaldības procesus, tostarp izmantojot privātā sektora personāla atlases profesionāļu zināšanas kompetentu un augstas raudzes speciālistu piesaistei publiskajā sektorā. Būtiski iedzīvināt darba izpildes vērtēšanas un motivācijas sistēmas, kas ir orientētas uz darba rezultātu mērīšanu, kas ir pašsaprotama „mēraukla” privātajā sektorā. Valsts, kurā šāda sistēma darbojas jau gadiem, ir Singapūra – Pasaules Bankas Doing Business reitinga līdere!”

Latvijas Darba devēju konferderācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone norāda: „No Valsts kancelejas mēs sagaidām, ka jaunā pieeja ļaus valsts pārvaldē nodarbināt kompetentākos ierēdņus, balstoties uz viņu sasniegumiem. Mēs sagaidām, ka padarītais darbs ne tikai ministru, bet arī ierēdņu līmenī tiks mērīts sasaistē ar Latvijas stratēģiskajiem mērķiem – IKP, nodarbinātība, pozitīva ārējā bilance u.c. Lai koncepcija realizētos, jāturpina vērtēt valsts pārvaldes un pašvaldību funkcijas, kā arī jāpārvērtē normatīvie akti, kas rada funkciju pārklāšanos, un jāspēj atrisināt birokrātijas radīto valsts pārvaldes neefektivitāti, piemēram, funkcijas, kuras iespējams, nododot partnerībā NVO vai privātajam sektoram."

Valsts kancelejas un piesaistīto ekspertu izstrādātā Cilvēkresursu attīstības koncepcija ir pirmais vidēja termiņa plānošanas dokuments šajā jomā. Nekas tamlīdzīgs Latvijā iepriekš nav darīts. Koncepcija izstrādāta, ņemot vērā praksi citās ES dalībvalstīs, un sadarbojoties ar labākajiem cilvēkresursu vadības ekspertiem. Plašāk ar koncepciju var iepazīties šeit.

Aicinām iepazīties arī ar Valsts kancelejas izstrādāto Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijas infografiku.

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa-Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 28803639
[email protected]

 

Dalies ar ziņu