Skip to main content

Valdība atbalsta Rotko Mākslas centra attīstību

Valdības līmenī pirmo reizi skatot Rotko Mākslas centra īstenošanas projektu, akceptēts Kultūras ministrijas (KM) priekšlikums deleģēt Daugavpils pašvaldībai valsts pārvaldes uzdevumus kultūras jomā, tādējādi atbalstot ieceri Daugavpilī izveidot Rotko Mākslas centru. Līdz ar valdības lēmumu Rotko Mākslas centram ir pavērušās plašākas iespējas piesaistīt Eiropas fondu finansējumu projekta īstenošanai.

„Rotko ir viens no izcilākajiem vārdiem divdesmitā gadsimta mākslā. Iespēja pēc pāris gadiem Daugavpilī atvērt Rotko Mākslas centru nozīmē iezīmēt Rotko un modernās mākslas cienītāju pasaules kartē gan Daugavpili, gan Latviju kopumā,” norāda kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.

Ar valdības protokollēmumu šodien noteikts Kultūras ministrijai līdz šā gada beigām iesniegt Ministru kabinetā grozījumus KM nolikumā, paredzot tiesības KM deleģēt pašvaldībām valsts pārvaldes uzdevumus kultūras jomā. Tas nepieciešams, lai KM varētu slēgt deleģēšanas līgumu ar Daugavpils pilsētas domi, kura nodrošinātu profesionālās mākslas pieejamību, sekmētu kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī īstenotu jauna mākslas produkta un mākslas mantojuma izpētes attīstību tad, kad tiks pabeigta Daugavpils cietokšņa rekonstrukcija un 2013. gadā tajā būs izveidots Daugavpils Rotko Mākslas centrs.

Lai saglabātu un efektīvi izmantotu šo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, Daugavpils pilsētas dome plāno veikt tā rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu, piesaistot investīcijas no trim ES fondu finansētām aktivitātēm – Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013. gadam, aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” un aktivitātes “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. Kopumā plānots piesaistīt līdzekļus aptuveni 4,7 miljonu eiro apmērā.

Lēmumu valdība pieņēma pēc KM iesniegtā informatīvā ziņojuma „Par Daugavpils Rotko mākslas centru” izskatīšanas. Ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes vēstulē izteikto lūgumu izskatīt jautājumu Ministru kabinetā par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Daugavpils pilsētas domei un to izpildei nepieciešamā finansējuma plānošanu.

Daugavpils cietoksnis ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, svarīgākais Daugavpils pilsētvides veidojošais elements, vēsturiski un arhitektoniski unikāls pilsētbūvniecisks objekts, kuram piemītošais kultūras tūrisma potenciāls šobrīd nav pietiekami izmantots, jo ēkas ir sliktā stāvoklī.

Lai nodrošinātu rekonstruētās ēkas turpmāku ilgtspējīgu izmantošanu pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, tajā plānots 2013.gadā izvietot Daugavpils Rotko Mākslas centru. Centrs tiks veidots kā multifunkcionāls starptautiskas un valstiskas nozīmes kultūras infrastruktūras objekts, kas vairos Latvijas un Daugavpils starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju, sekmēs augsti kvalitatīvu kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, Latvijas un Daugavpils kultūras procesu iekļaušanos Eiropas un pasaules kultūras apritē un sniegs Latvijas iedzīvotājiem un viesiem iespēju gūt pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm.

Daugavpils pilsētas domes izstrādātajā un apstiprinātajā Daugavpils Rotko mākslas centra darbības stratēģijā paredzēts, ka centrs veiks dažādas funkcijas mākslas, kultūras, izglītības un pētniecības jomās un ietvers sevī šādus saturiskās koncepcijas virzienus: profesionālā māksla, mūžizglītība un pētniecība.

Marks Rotko dzimis 1903.gadā Daugavpilī, tur pavadījis pirmos desmit dzīves gadus un vēlāk emigrējis uz ASV. Viņš ir viens no pasaulē slavenākajiem māksliniekiem, pazīstams kā abstraktā ekspresionisma mākslas virziena aizsācējs.
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule,
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 67330254
[email protected]

Dalies ar ziņu