Skip to main content

Valdībā izskatīs grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Otrdien, 4. septembrī, Ministru kabinetā (MK) tiks izskatīti grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ar ko paredzēts mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un precizēt likuma normas attiecībā uz akciju pirkuma brīdī gūto ienākumu un IIN atvieglojumiem.

Likumprojekts paredz, ka maksātājs, ko uz uzņēmuma līguma pamata nodarbina komersants, individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā maksātājs, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības izdevumus. Tādējādi tiek nodrošināts, ka maksātājam neveidojas administratīvais slogs ikreiz reģistrēties VID, savukārt informācija par personām, kas darbojas uz uzņēmuma līguma pamata, tiks saņemts no pakalpojuma saņēmēja, kas arī ietur nodokli.

Līdz ar grozījumiem turpmāk darba devējam pēc pieprasījuma būs jāizsniedz darbiniekam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām darba attiecību izbeigšanas dienā, ja ar darbinieku darba attiecības ir izbeigušās pirms taksācijas gada beigām.

Tāpat likumprojekts paredz, ka akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdī gūtais ienākums (starpība starp akciju tirgus cenu un cenu, par kādu akcijas iegādājas akciju pirkuma tiesību turētājs) nav apliekams ar nodokli, ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāns paredz vismaz trīs gadu turēšanas periodu šādām tiesībām un darbinieks šajā laikā ir darba attiecībās ar kapitālsabiedrību, kā arī darba devējs ir VID sniedzis prasīto informāciju par akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāna nosacījumiem.

Atvieglojums tiek piemērots arī gadījumos, kad darbinieks tiek pārcelts darbā uz citu ar darba devēju saistītu uzņēmumu vai pārtrauc darba tiesiskās attiecības, jo viņam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi). Citos gadījumos gūtais ienākums ir pielīdzināms algota darba ienākumam, tādējādi par šo ienākumu ir jāveic gan valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, gan jāmaksā IIN.

Ja atvieglojuma piemērošanai noteiktie kritēriji netiek ievēroti no darbinieka neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, darba devējs nav iesniedzis VID likumā noteikto informāciju noteiktajā kārtībā un termiņā), akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākums ir apliekams ar algas nodokli un darba devējs ir atbildīgs par IIN un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu budžetā.

Likumprojekts arī paredz ieviest nodokļu pretizvairīšanās normas attiecībā uz tāda ienākuma aplikšanu ar nodokli, kas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam pienākas no tā līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju sabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos. Paredzēts, ka ar nodokli tiks aplikts uz maksātāju attiecināmais ārvalstu sabiedrības ienākums, ja maksātāja līdzdalība ārvalstu sabiedrībā ir 25% un vairāk neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs.

Grozījumus vēl izskatīs un par tiem lems Saeima. Likumprojekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr:. 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu