Skip to main content

Valdība izsludina ārkārtējo situāciju 40 Latvijas novados

Ceturtdien, 6. janvārī, Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu sakarā ar ilgstošiem elektroapgādes traucējumiem, kas radušies sakarā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem Latvijas teritorijā kopš 2010. gada 24. decembra.

2011. gada 6. janvāra Krīzes vadības padomes sēdē tika uzklausīta informācija no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, A/S „Latvenergo”, „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un citām institūcijām par ilgstošiem elektroapgādes traucējumiem Latvijas teritorijā. Padome, uzklausot sniegto informāciju un izvērtējot esošo situāciju, ierosināja valdībai lemt par ārkārtējas situācijas izsludināšanu.

Ministru kabinets, ievērojot Krīzes vadības padomes pieņemtos ieteikumus, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās ziņas par laika apstākļiem kopš 2010. gada 24. decembra (ilgstoša snigšana, bieza sniega sega, ledus un lietus) un turpmākās laika prognozes, kā arī izvērtējot nodarīto kaitējumu un iespējamo turpmāko kaitējumu sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības interesēm, un pamatojoties uz Nacionālās drošības likumu, izsludināja ārkārtējo situāciju 40 Latvijas novados.

Ārkārtējā situācija izsludināta – Aglonas novadā, Aizkraukles novadā, Aknīstes novadā, Amatas novadā, Cesvaines novadā, Cēsu novadā, Ciblas novadā, Dagdas novadā, Daugavpils novadā, Ērgļu novadā, Ilūkstes novadā, Jaunjelgavas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Jēkabpils novadā, Kārsavas novadā, Kokneses novadā, Krāslavas novadā, Krustpils novadā, Līgatnes novadā, Līvānu novadā, Lubānas novadā, Ludzas novadā, Madonas novadā, Neretas novadā, Pārgaujas novadā, Pļaviņu novadā, Preiļu novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Rēzeknes novadā, Riebiņu novadā, Salas novadā, Skrīveru novadā, Varakļānu novadā, Vārkavas novadā, Vecpiebalgas novadā, Ventspils novadā, Viesītes novadā, Viļānu novadā un Zilupes novadā.

Ar valdības rīkojumu Ekonomikas ministrijai uzdots nodrošināt ārpus aizsargjoslām esošo koku izciršanu, kuri apdraud elektrisko tīklu gaisvadu līnijas un elektroenerģijas padevi un kuri atbilst vismaz vienai no Aizsargjoslu likuma 61. panta piektajā daļā minētajām pazīmēm. Vienlaikus noteikts, ka pirms koku izciršanas jānodrošina elektrisko tīklu gaisvadu līniju apsekošanu, bet pirms koku izciršanas darbu uzsākšanas, tas jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

Valdības rīkojums nosaka, ka Satiksmes ministrija nodrošina koku izciršanu, kuri apdraud satiksmes drošību un var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai un zaudējumus īpašumam. Vienlaikus noteikts, ka pirms koku izciršanas jānodrošina autoceļu un dzelzceļu apsekošanu, bet pirms koku izciršanas darbu uzsākšanas, tas jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu un attiecīgo pašvaldību.

Ministru kabineta rīkojums nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē pašvaldības par tiesībām organizēt to koku izciršanu, kuri apdraud ceļu satiksmes drošību un var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai un zaudējumus īpašumam, ar nosacījumu, ka: pirms koku izciršanas tiek nodrošināta autoceļu apsekošana; koku izciršana pirms darbu uzsākšanas ir saskaņota ar Valsts meža dienestu.

Rīkojums nosaka, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 9. panta trešās daļas 2. punktu (kuros noteikts, ka minētos likumus nepiemēro, ja to piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts interešu aizsardzībai, un ka par būtisku valsts interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets), ka rīkojumā minēto darbību īstenošana ir būtiska valsts interešu aizsardzībai, ņemot vērā nodarīto kaitējumu un iespējamo turpmāko kaitējumu sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības interesēm.

Valdības rīkojums nosaka, ka par ārkārtējās situācijas izsludināšanu tiek informēta Latvijas Republikas Saeima.

Rīkojums nosaka, ka ārkārtējā situācija ir spēkā līdz tās atcelšanai.


Informāciju sagatavoja:
Aivis Freidenfelds
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālr. 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu