Skip to main content

Valdība konceptuāli akceptē izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem

Valdība otrdien, 15.oktobrī, konceptuāli akceptēja plānotās izmaiņas atbalsta sniegšanā ģimenēm ar bērniem nākamajā gadā.

Tāpat valdība vienojās izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem virzīt izskatīšanai Saeimā kopā ar sēdes protokolā iekļautu Labklājības ministrijas (LM) viedokli par Satversmes riskiem, kā arī Tieslietu ministrijas viedokli par tiem.

No 2014.gada 1.janvāra plānots no 100 līdz Ls 120 mēnesī paaugstināt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalsta minimālo apmēru. Bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā varēs saņemt visi vecāki, kuri nesaņem vecāku pabalstu vai maternitātes pabalstu līdz bērna 1,5 gada vecumam.

No 2014.gada 1.oktobra paredzētas vairākas izmaiņas, kas skars sociāli apdrošinātus vecākus. Plānots:
• pagarināt vecāku pabalsta izmaksu sociāli apdrošinātiem vecākiem līdz bērna 1,5 gadu vecumam;

• noteikt tiesības vienlaikus saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu;

• piešķirt vecāku pabalstu 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas. Papildus viens no vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.

Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450. Pēc 2014.gada 1. oktobra viņš saņems bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (kas pienākas visiem) + vecāku pabalstu Ls 450*43,75% = Ls 196,88 +Ls 120= Ls 316,88.

• piešķirt vecāku pabalstu 30% apmērā no piešķirtā pabalsta summas, ja pabalsta saņemšanas laikā viens no vecākiem sāk strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais. Papildus viens no vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.

Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450 un viņš dodas strādāt, tad viņš saņems 120 + 30% no piešķirtā pabalsta, proti, 30% no 196,88 = 120 + Ls 59,06 = Ls 179,06 (un, protams, darba algu).

Tāpat paredzēts noteikt pārejas periodu cilvēkiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no bruto algas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim. Tas nozīmē, ka vecāki (ja nestrādās) varēs turpināt saņemt vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā līdz bērna viena gada vecumam. Savukārt, sākot ar 2014.gada 1.oktobri, vienam no vecākiem piešķirs bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (171 euro) apmērā par bērna kopšanu vecumā līdz 1,5 gadiem un ikmēneša vecāku pabalsta pārejas perioda kompensāciju par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem Ls 120 (171 euro) apmērā.

Ja cilvēkam vecāku pabalsts ir mazāks par minimālo pabalstu, kas piešķirts līdz 2013.gada 31.decembrim, un tā izmaksa nepārtraukti turpināsies pēc 2014.gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2014.gada 1.janvāra pārrēķinās vecāku pabalsta apmēru. Proti, VSAA to noteiks no 2014.gada 1.janvāra spēkā esošajā minimālajā jeb Ls 120 (171 euro) apmērā, un starpību izmaksās līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Vienlaikus LM norāda, ka piedāvātais risinājums var radīt papildu riskus noteiktām sabiedrības grupām. Piemēram, tas var negatīvi ietekmēt sieviešu iespējas turpināt vai atsākt nodarbinātību pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām. Tāpat tas var radīt ievērojamu sociālajiem riskiem neapdrošinātu cilvēku loku, kā arī paredz vecāku pabalsta veidā sniedzamā atbalsta samazinājumu mēneša griezumā 36% pabalsta saņēmēju, proti, cilvēkiem ar bruto algu virs Ls 500 mēnesī.

Piemēram, ja vecāks saņem Ls 500 bruto, tad līdzšinējo Ls 350 vecāku pabalsta vietā viņš ik mēnesi saņems Ls 218,75 vecāku pabalstu un Ls 120 bērnu kopšanas pabalstu. Kopā – Ls 338,75. Tas nozīmē, ka visiem vecākiem, kuru alga uz papīra sasniedz vai ir lielāka par Ls 500, esošā vienošanās ik mēnesi samazina līdz šim garantēto ienākumu aizvietojumu.

Iepriekšminēto paredz grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Pēc VSAA statistikas datiem vecāku pabalstu 2013.gada augustā saņēma 11 754 cilvēki skaits, 2012.gadā (vidēji mēnesī) – 10 152 cilvēki, 2011.gadā (vidēji mēnesī) – 10 775 cilvēki. 2013.gada pirmajā pusgadā bērna kopšanas pabalstu līdz bērna gada vecumam saņēma 6 374 cilvēki, par bērniem no 1,5 līdz 2 gadu vecumam – 10 857 cilvēki.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
LM Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu